> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Støtter ungarbeid på IslandStøtter ungarbeid på Island

Utsikt over Reykjavik. Foto: Per Ove Aarseth

NLM Ung støtter en ny ungarbeiderstilling tilknyttet den islandske misjonsorganisasjonen SIK. Ungarbeider Olafur Jon Magnusson har også en stilling i det islandske Laget.

Olafur Jon Magnusson. Foto: privat

Landsstyret i NLM ung har vedtatt å støtte opprettelsen av en ungarbeiderstilling på Island. Vedtaket ble gjort i midten av september, og Olafur Jon Magnusson – ungarbeideren – er allerede i gang. Han er ansatt i halv stilling i SIK (Samband Islenzkra Kristnibodsfélaga), Misjonssambandets islandske søsterorganisasjon. I tillegg har han i flere år hatt en 50-prosentstilling i Laget på Island. 

– Vi ser dette som en god kombinasjon. Gjennom Laget arbeider han for å vinne inngang blant islandsk skoleungdom, føre nye til tro og opprette skolelag. I SIK kan han bygge et fellesskap som vil gi unge kristne et sted å gå videre til, sier leder i NLM ung, Hans Kristian Skaar.

     

Lang prosess

Skaar forteller at prosessen bak det positive vedtaket i NLM Ungs landsstyre har gått over flere år. I august begynte brikkene endelig å falle på plass.

– SIK ga oss en utfordring allerede i 2015, men både det å finne måten å gjøre det på og å finne en mulig kandidat, har tatt tid. Vi kom til at det var best å kalle en islending, en som brenner for de unge og som står for det SIK står for.

Ragnar Gunnarsson, generalsekretær i SIK. Foto: Per Ove Aarseth

Sist vår ble saken drøftet på et møte der blant andre generalsekretæren i SIK, Ragnar Gunnarsson, deltok. Avklaringene der førte til at jakten på en kandidat ble trappet opp.

   

Reykjavik-området

Hvor på Island skal Olafur Jon Magnusson arbeide?

– Han bor i Reykjavik, men som ansatt i Laget bruker han tid på flere steder. I arbeidet hans for SIK vil nok Reykjavik-området bli prioritert. Men dette er det SIK selv som skal bestemme.

Samarbeidet om den nye ungarbeideren vil foruten det økonomiske, kanskje også omfatte ledertrening og arrangementsstøtte. Å sende over ungdomsteam er noe annet som kan bli aktuelt. Avtalen med SIK gjelder i første omgang for fire år.

– Landsstyret kunne valgt å bruke disse ressursene på andre oppgaver. Men det ble enighet om å prioritere SIKs ungarbeid, for Island er i utfordrende åndelig situasjon, forklarer Hans Kristian Skaar.

  

Nært samarbeid

Samarbeidet mellom Norsk Luthersk Misjonssamband og Samband Islenzkra Kristnibodsfélaga går tilbake til den islandske misjonspioneren Olafur Olafsson, som kom til Norge i 1915 og var misjonær i Kina fra 1921 til 1937. SIK ble etablert i 1929, før Olafssons andre utreise.

Senere har misjonærer fra SIK hatt nært samarbeid med utsendinger fra Misjonssambandet på flere misjonsfelt. Siden 2015 har unge islendinger også deltatt på det norske Ung landsmøtet (UL).  


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.