> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Master om NLMs økonomistyringMaster om NLMs økonomistyring

Foto: privat

Hun hadde studert bedrifter og profitt, nå ville hun se på økonomistyringen i organisasjoner med ideelle formål. – Funnene jeg gjorde i NLM, gir meg lyst til å fortsette å gi penger til dette arbeidet, sier Maria Høie.

Da Maria Høie skulle skrive masteroppgave i økonomi og administrasjon, valgte hun å se nærmere på Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Oppgaven ble levert i juni som en del av hennes studie ved UiT Norges Arktiske Universitet Campus Harstad.

– Etter å ha lært om bedrifter og profitt i flere år fikk jeg lyst å se på økonomistyringen i ideelle organisasjoner. For her er ikke vinning drivkraften, men et ideelt formål, poengterer hun.

 

Problemstillingen ble formulert slik: «Hvordan oversettes strategi til økonomiske styringsmål i ideelle organisasjoner».

– Jeg visste at NLM opererer med mål og strategier. Nå var jeg nysgjerrig på å finne ut hvordan dette settes ut i praksis, og hvilke verktøy som blir brukt, forklarer hun.

     

Komplekst og offensivt

Høie møtte velvilje da hun tok kontakt med NLM. Dører ble åpnet, og hun fikk ja fra samtlige informanter hun ville intervjue.

– Og hvilke funn gjorde du?

– NLM har kompleks struktur og offensiv strategi. Kulturen preges av nøkternhet og radikalitet. Selv om organisasjonen på noen måter er sentralstyrt, er det et tydelig ønske fra ledelsen at det skal være sterkt lokalt engasjement og styring. Regionene og feltene lager budsjett, men disse sendes oppover i systemet og godkjennes av hovedstyret.

   

Visjon og styringsmål

«Verden for Kristus» – NLMs visjon – står sterkt og gir retning, kanskje mer enn det økonomiske styringsmål gjør.

– Og det er naturlig at visjonen «oversettes» på ulike måter, slik Gud gir ulike kall og utruster folk forskjellig. Informantene mine ser dette som en styrke. De framhever at det meste som har skjedd i NLM ikke har skjedd på grunn av sterke strategier fra ledelsen, men fordi engasjerte frivillige har fått en idé. Jeg er imponert over at ledelsen styrer arbeidet på en måte som både er samlende og gir spillerom for initiativ. 

  

Profesjonell styring

– Hvordan var de faglige kommentarene rundt dette?

– Veilederen min, professor Elsa Solstad, ble nesten sjokkert over det store arbeidet i NLM og den lille økonomiavdelingen. Spesielt imponert ble hun av den høye graden av tillit som råder i organisasjonen, og over gavene som kommer uten at ledelsen kan være sikker på det.

 

Maria Høie er selv aktiv i NLM. I etterkant av masterarbeidet kjenner hun seg imponert av organisasjonens profesjonelle styring.

– Funnene jeg har gjort gir meg lyst til fortsatt å være med, og også lyst til å gi penger til NLM, smiler hun.   

  


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.