> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Måtte snu i døra på Israel-seminarMåtte snu i døra på Israel-seminar

Alle foto: Anders Artmark Aanensen

– Hvis du elsker Israel, men ikke er villig til å dele evangeliet med jødene, er det en falsk kjærlighet, sier generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann i Den Norske Israelsmisjon.

Da NLMs generalforsamling og sommerfest inviterte til seminar om Israel i Guds plan, strømmet deltakerne til. Flere titall måtte snu i dørene til lokalene som rommet nærmere 250 mennesker.

– Det er ikke hver dag vi i Israelsmisjonen må avvise folk ved dørene, sa Heitmann med et smil vel vitende om at organisasjonen han leder ikke er den største i Norge.

     

Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i i Den Norske Israelsmisjon. 

  

Kontroversielt

På grunn av det store oppmøtet vil seminaret gjentas fredag kveld. Heitmann var også bevisst bakgrunnen for den store interessen for nettopp dette seminaret.

– Jeg er ingen erstatningsteolog, dermed kommer jeg ikke her som erstatning for det israelske flagget, spøkte han og la til mer alvorlig:
– Israel er et kontroversielt spørsmål, og det er kanskje derfor mange av dere er her i kveld.

Men han understrekte også for et svært oppmerksomt og til dels aldrende publikum at når overskriften var Israel i Guds plan, var det ikke snakk om staten Israel, men om jødefolket.

– Hvem er Guds folk? Er det to Guds folk? Her er vi ved et nøkkelspørsmål. Hva mener vi når vi sier Guds utvalgte folk? Hva betyr det at Israel er utvalgt?

     

Løfter og krav

Heitmann gikk gjennom utvelgelseshistorien av Israel og også Paulus sin tolkning av jødene som Guds utvalgte folk. Han viste også til hvordan løftene til Israel var knyttet til krav til folket.

– Det handler altså ikke om flagg når vi snakker om Israel. Det handler om teologi, understrekte Heitmann.

Konklusjonen hans var at Guds løfter til Israel ikke er satt strek over eller avsluttet ved Kristus, men at de kristne har fått del i disse løftene i Kristus.

    

   

Utvidelsesteologi

Heitmann tok et oppgjør både med erstatningsteologi hvor kirken har tatt Israels plass og han avviste også tanken om at pakten til Israel er blitt satt til side av Gud med en tanke om at Han vil frelse hele Israel i de siste tider.

– Det betyr at det fremdeles finnes et Israel. Det nye testamentet snakker om Israel som en etnisk størrelse like til endetiden. Pinsedag var ikke kirkens fødselsdag, det var Guds folks konfirmasjon. Da ble løftene til israelsfolket bekreftet. Jeg vil holde meg til en utvidelsesteologi. Paulus forteller om hvordan Gud utvidet sitt folk, men ikke erstattet det, sa Heitmann og avsluttet med en utfordring til alle kristne:
– Vi skal gå i forbønn, forkynne for og være et forbilde ovenfor jødene. Er det første du ber om frelse hvis du ber for Israel? Den messianske jøden Avi Snyder sier at kjærlighet til Israel som holder det viktigste budskapet tilbake er ikke bare dårlig teologi, det er en falsk teologi.

    

Delt stemning

I seminaret gikk Heitmann lite konkret inn på hvorvidt landløftene gjaldt staten Israel av i dag bortsett fra at han understrekte at det var vanskelig å skulle sette inn Guds plan i et gitt skjema. Med det var det en litt ambivalent stemning blant deltakerne etterpå. Kristian Jørgensen fra Samnanger var blant dem som ikke syntes Heitmann var konkret nok i forhold til Israels landløfter.

– Jeg er jo helt enig i at jødene trenger evangeliet, men jeg har heller aldri møtt den motsatte holdningen i NLM. Der tror jeg han argumenterte mot en tanke som ikke har særlig utbredelse i NLM. Samtidig tror jeg landløftet er gitt til staten Israel også i dag, og at Heitmann ikke tør gå inn på det spørsmålet, sa Jørgensen.

     

– Provoserende forklaring

Når NLM i stor grad lener seg på teologien som Rolf Gunnar Heitmann presenterer, er det en kritikk Jørgensen også har til organisasjonen.

– NLM har ikke noen klar teologi knyttet til Israels landløfter, og dette seminaret framstår som en nødøvelse, sier han.

I spørsmålet om å heise Israels flagg på generalforsamlingen synes han organisasjonens forklaring på å la være var unødvendig provoserende.

– Jeg skulle gjerne sett Israels flagg her, men jeg forstod forklaringen om at man kun bruker flagg fra landene hvor NLM har misjonsarbeid. Derimot har det vakt forargelse blant mange at man delvis har gjort det for å unngå politiske spørsmål, mener Jørgensen.

    

Kåre Ekroll (t.v.) og Kristian Jørgensen.

  

– Det viktigste

Tidligere redaktør i Utsyn, Kåre Ekroll, syntes derimot seminaret var en fin markering av Israels jubileum.

– Jeg syntes seminaret var veldig godt og tok for seg det spørsmålet som burde vært det viktigste for oss kristne i forhold til Israel. Jeg synes også det var fint at Heitmann påpekte at vi kristne har et spesielt ansvar ovenfor det jødiske folk, sier Ekroll.

Han mener også det var rett å ikke heise israelsk flagg på generalforsamlingen.

– Jeg tror det var det rette. At jeg er glad for at jødene har fått sitt eget land betyr ikke at jeg må støtte alt staten Israel gjør. Samtidig er det vanskelig å sitte i Norge og vurdere Israels handlinger ovenfor en trussel som det Hamas utgjør.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.