> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Jensen endrer syn på tjenestedelingJensen endrer syn på tjenestedeling

Ketil Jensen. Foto: Frida Blaker

Tidligere Fjellhaug-rektor, Ketil Jensen, endrer syn i tjenestedelingsspørsmålet. Han argumenterer utfra avskaffelsen av slaveriet. – Bibelen framstiller kjønnspolariteten som Guds vilje, men ikke slaveriet, svarer NLMs ledelse.

Ketil Jensen – tidligere rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole – har i Dagen 7. og 8. november tatt til orde for å «forstå bibeltekstene som blir brukt i diskusjonen om kvinners tjeneste på samme måten som bibeltekstene om slaveri.» Han vil lese tekstavsnittene i «en større sammenheng» og slik finne fram til «det varige bibelske budskapet.»

Jensen skriver at prinsippet om tjenestedeling «innebærer en form for innflytelse overfor kvinner som opplever å ha et kall til tjeneste: Kvinner må forholde seg til organisatoriske begrensninger som gutter og menn ikke trenger å tenke på.» Han har selv gjennom mange år som ansatt og tillitsvalgt støttet dette prinsippet, og praktiseringen av det. «Men etter lang tid med økende uro over begrunnelsen, ser jeg annerledes på problemstillingen», skriver han.

    

Bibelen har mer å si

Han mener slaveri, som er uakseptabelt i kristen etikk i dag, er en «fullt ut akseptert samfunnsordning» i Bibelen. Den etiske begrunnelsen for avskaffelsen er at «Bibelen har mer å si enn det som kommer frem i de tekstene som direkte handler om slaver og slaveeiere.» Jensen finner grunn til å tenke tilsvarende i spørsmålet om kvinners tjeneste i kirke og misjon.

Bibelen «signaliserer en friere holdning og høyere status overfor kvinner enn det som var vanlig i samtidskulturen. (---) Bibelen motsier ikke seg selv, men det er ved gjentatte episoder angitt en retning: Kvinner settes fri fra samtidens begrensninger til en vidtrekkende tjeneste i Guds rike», skriver han.    

      

– Meningsutveksling må tåles

Øyvind Åsland. Foto: Marius Bergersen

I et svar til disse synspunktene skriver NLMs generalsekretær, Øyvind Åsland, og dagens rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Frank-Ole Thoresen, at det har vært noe ulike syn i NLM om menn og kvinners tjeneste i hundre år, og at en åpen, saklig og god debatt ønskes velkommen. «Enhver organisasjon av NLMs størrelse må tåle slik meningsutveksling», sier de.

Frank-Ole Thoresen. Foto: Marius Bergersen

«Jensen mener, så langt vi forstår, at det ikke bør være noen forskjell på kvinner og menns tjeneste i NLM. Han sammenligner tekster som ser ut til å begrense kvinners tjeneste i den kristne menighet med tekster om slaveriet. På samme måte som kristne i dag avviser slaveriet, selv om slaveri i Bibelen er ‘en fullt ut akseptert samfunnsordning’, bør kristne i dag kunne avvise tjenestedeling – altså at det er en viss forskjell på menn og kvinners tjeneste», refererer Åsland og Thoresen.

  

Kjønnspolariteten skapt av Gud

De presiserer at de er enige med Jensen i at det er svært viktig at kvinner skal kunne bruke sine evner og nådegaver.

«Men», fortsetter de, «vi tror ikke det er riktig nærmest å sette til side tekstene som ligger bak NLMs syn på tjenestedeling. Mens det ikke finnes tekster i Bibelen som fremstiller slaveriet som noe Gud har forordnet, er det gode grunner for å mene at kjønnspolariteten og kjønnsforskjellene faktisk er skapt av Gud og villet av ham.» 

  

Slitesterk veiledning

Åsland og Thoresen innrømmer at det er krevende å utmynte dette i praksis for en organisasjon som NLM. De ser det derfor viktig å holde diskusjonene om menns og kvinners tjeneste levende i organisasjonen.

«Vi tror at Bibelen er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål om tro, lære og liv. En positiv tillit til Bibelen ligger til grunn for NLMs lære og veiledning», skriver Åsland og Thoresen. Samtidig som de er overbevist om at de teologiske løsningene som har nødvendig bibelsk forankring, fortsatt vil vinne fram i debattene og drøftingene, erkjenner de at en kan komme til ulike svar i mange vanskelige spørsmål, ikke minst av ordningsmessig og praktisk karakter.

   

Til slutt viser de til NLMs grunnlagsdokumenter om disse spørsmålene og sier: «Vi tror disse dokumentene i all hovedsak fortsatt er slitesterke og gir god veiledning. Det skal selvsagt ikke hindre en god og respektfull samtale.»


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.