> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Høye kostnader for sommerens GFHøye kostnader for sommerens GF

Fra avslutningsmøtet på årets GF. Foto: Kjetil Vatsøy

Regnskapet for generalforsamlingen er nå ferdigstilt. Nettokostnadene for arrangementet ble på 3,2 millioner kroner. – Vi hadde forventet røde tall, men disse hadde skarpere rødfarge enn vi setter pris på, sier økonomileder Øystein Frøysa.

NLMs kostnader i forbindelse med generalforsamlingen i 2015 på Randaberg ble på 1,6 millioner. Nå viser det seg at årets generalforsamling ble dobbelt så dyrt for NLM.

  

Nytt konsept

Økonomileder Øystein Frøysa. Foto: Silje Måseide

– Vi har forsøkt å gå grundig inn i tallene og ser at det er mange faktorer som forklarer de høye tallene. GF er et svært komplekst arrangement, noe som også gjør budsjetteringen krevende, sier Frøysa, som mener det vil være enklere å planlegge det økonomiske ved GF 2021 da man har med seg årets erfaringer. – Med det nye konseptet som GF 2018 representerte var dette noe helt nytt for oss og vi hadde lite å sammenligne med.

– Hva er det som særlig kostet mer enn NLM hadde forventet?

– Om vi ser bort fra inntekter og kostnader knyttet til det som har med kost og losji å gjøre, ser vi at arrangementet i seg selv med avholdelse av møter, konserter, seminarer og leie av hall og utstyr til dette overstiger ukes/dagspassene og sponsorinntektene med klar margin. Vi må nok spørre oss om ambisjonsnivået og kvaliteten ved alle sider av arrangementet må være det samme neste gang, sier Frøysa.

  

Omfattende program

Frøysa forteller at programmet for årets generalforsamling var svært omfattende sammenlignet med tidligere. Dette henger blant annet sammen med at arrangementet også skulle oppleves som en sommerfest.

– Vi tror mange satte stor pris på variasjonen i programmet, men vi ser at dette også koster. Det profesjonelle knyttet til de tekniske fasilitetene utgjør også en betydelig kostnad i regnskapene. Vi må se på muligheten for å justere nivået noe.

  

Vil redusere kostnader

– Blir GF på OCC like dyrt i 2021?

– Nei, vi har i god dialog med OCC tatt noen grep som vil redusere kostnadene noe, sier Frøysa, både for deltakerne og for NLM. Han forteller at NLM også er opptatt av å lytte til de som syntes det var kostbart å delta på GF.

– Generelt ser vi ut fra tilbakemeldingene at deltakerne opplevde at prisnivået var høyt, men akseptabelt, samtidig som vi kjenner til at noen ikke kunne prioritere GF på grunn av pris. Den nye avtalen med OCC gjør at vi kan tilby noe rimeligere pakker for familier neste gang. Vi ønsker også å legge noe bedre til rette for de som ønsker å bo i bobil eller campingvogn, sier Frøysa.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.