> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Håper NLM kommer i balanseHåper NLM kommer i balanse

Økonomileder i NLM Øystein Frøysa håper å gå i balanse. Foto: Runar Wold Slettebø

I fjor fikk NLM et underskudd på 2,7 millioner kroner etter at årets første åtte måneder fortalte om et underskudd på 29,5 millioner kroner. Så langt i år er tallene omtrent identiske, men økonomileder Øystein Frøysa er likevel mer positiv til tallene.

– NLM har en kompleks økonomi der faktorene er mange og usikre. Likevel ser jeg litt flere positive trekk så langt i år enn på samme tid i fjor. Det skyldes først og fremst høyere gaveinntekter så langt i år, og at vi forventer større testamentariske gaver de neste månedene enn vi gjorde de siste månedene ifjor, sier Øystein Frøysa.

Så langt i år har NLM bare inntektsført 1,5 millioner kroner i testamentariske gaver. På samme tid fjor var tallet 10,3 millioner.
– De siste ukene har vi inntektsført mer enn 10 millioner kroner i testamentariske gaver. Vi har også flere booppgjør som vil avsluttes før nyttår. Det betyr at vi trolig vil nærme oss fjorårets resultat på 24 millioner, sier Frøysa, uten å kunne være mer presis enn dette.

– Er GF hele forklaringen på de økte gaveinntektene på 6,7 millioner kroner?

– Det meste skyldes gaver som ble gitt på GF (4,8 mill), men det er også gledelig at vi har hatt en tydelig økning av fast givertjeneste, ikke minst i høst, sier Frøysa som påpeker at GF ikke bare ga inntekter, men også hadde en betydelig kostnadsside. – Vi er i ferd med å gjøre opp status for GF, og ser vi på selve arrangementet går det mot et klart regnskapsmessig underskudd hvis vi ser bort fra gavene som ble gitt.

På kostnadssiden er det nettopp GF som forklarer at hovedkontoret har noe høyere kostnader så langt i 2018 sammenlignet med i 2017. Derimot er det en nedgang på to millioner på feltene.

– Det er ikke stor forskjell på aktivitetsnivået vårt i misjonsarbeidet sammenlignet med samme periode i fjor, så er det alltid en viss spenning nå når vi er i gang med nytt semester hvor noen utsendinger har avsluttet sin periode og andre starter sin. Økonomisk har det også betydning at den norske kronen var sterkere første halvår 2018 sammenlignet med første halvår 2017. Dette utgjør faktisk over en million kroner, sier Frøysa.

– Tror du NLM vil gå med balanse i år?

– Det er vanskelig å si sikkert, og det er mye som spiller inn, som for eksempel julemessene og gaveinntektene for årets siste måneder. Desember er jo den måneden vi normalt har klart størst gaveinntekter. Totalt sett er jeg nok litt mer optimistisk med tanke på å havne i nærheten av økonomisk balanse ved årsslutt enn jeg var på samme tidspunkt i fjor.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.