> Utsyn / Leder / Etter en generalforsamlingEtter en generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Spent på forhånd

For min del var et av høydepunktene gruppearbeidet knyttet til vår fremtidige strategi. Vi var svært spente på forhånd, både på praktisk gjennomføring og på om deltakerne var motivert til å delta. For noen kan kanskje gruppearbeid og samtale om strategi virke litt kjedelig, men det så sannelig ikke slik ut når praten gikk i nesten 200 grupper.

Som misjonsbevegelse er både oppdraget og mandatet vårt klart og tydelig. Vi skal gå og gjøre disipler. Vi har fått overlevert budskapet som er til frelse for alle mennesker, og Jesus selv ber oss forkynne det for alle folkeslag. Misjonssambandet er til for at dette skal skje.

Så er vår oppgave å finne ut av hvordan vi skal forvalte dette oppdraget best mulig i årene som kommer. Da må vi gjøre en del viktige avveininger. Det er nemlig ikke gitt nøyaktig hvordan vi bør prioritere våre ressurser. Mitt ønske er at strategiarbeidet kan hjelpe oss til å bli enda mer bevisste på hva det er vi holder på med og hva vi virkelig ønsker med arbeidet vårt.

I dette strategiarbeidet ønsker vi å få med alle som hører til i vårt arbeid. Den samtalen som ble startet på GF er viktig for at sluttproduktet, en strategi for vårt arbeid frem til 2030, skal bli så god som mulig. Og den er viktig for alle de som er med i de ulike fellesskapene i NLM. Derfor vil vi ved hovedkontoret, sammen med regionene, forsøke å ta vare på det gode engasjementet vi så på GF. Det vil nå utarbeides et samtaleopplegg som kan brukes i regioner og fellesskap.

Evangeliet gir hvile

Engasjement og aktivitet er bra – og vi håper altså at så mange som mulig vil delta i strategiarbeidet. Men i våre fellesskap må det også være plass til de som ikke har krefter eller frimodighet til å engasjere seg og bidra. Alle er velkommen og viktige i våre fellesskap!

Til og med de sterkeste og mest brennende av oss har fra tid til annen behov for å hvile og bare få være en del av et fellesskap uten å yte. Ikke minst siden evangeliet ikke handler om hva vi gjør, men hva Gud har gjort for oss, er dette svært viktig. Kanskje er det fremste kjennetegnet på en levende og sunn menighet at det er plass til alle – uavhengig av hva vi kan bidra med.

Utsyn beklager at denne lederen ble lagt ut med feil forfatter i papirutgaven datert 07. september. Forfatteren er Øyvind Åsland, ikke Espen Ottosen.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.