Maria

For en håpløs situasjon. Ei ung jente tidlig i tenårene er gravid. Hun er forlovet, men ikke gift. Dette er ikke akseptabelt i samfunnet hun lever i. På toppen av det hele vurderer forloveden å gå fra henne når han får vite om graviditeten! Hva skal hun gjøre?

 

Vi skal bli kjent med en unik jente i dag. Hun heter Maria. Maria var en helt vanlig jente. Det var bestemt at hun skulle gifte seg med Josef, og de to var forlovet. Gud hadde ganske andre tanker og planer for denne jenta enn det virker som at hun hadde selv. Han valgte Maria, en jomfru, til å bli mor til et hellig barn, Guds sønn. Det var en engel som kom for å fortelle henne alt dette; at Guds Ånd skulle komme over henne for at hun på denne måten skulle bli gravid. Maria svarte “jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg etter ditt ord”, og lot Gud få bruke henne til å være Guds mor. Kanskje for å komme litt unna, reiste Maria for å være samen med slektningen sin Elisabet, som også var gravid. Under besøket hos Elisabet lovsyger hun Gud for det som skjer i livet hennes. 

 

Vi leser Lukas 1:46-55:

 

Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.”

 

Jeg har en venn som alltid er der for meg. Han tenker ganske annerledes enn meg, men han elsker meg for den jeg er og vil det beste for meg. Denne vennen er der alltid for meg, uansett hva jeg har gjort eller ikke gjort. Jeg snakker om Gud. Han er mye mer enn bare en venn, han er også en som har en plan for livet mitt. Han ønsker at jeg skal være den han skapte meg til å være. Han har ikke bare en plan for mitt liv, men også for ditt liv. Mens jeg ofte har nok med å holde orden på mitt eget liv, har Gud ikke bare skapt hele verden, men Han kjenner til hver minste detalj og vet alt. Da er det kanskje ikke rart at Han og jeg tenker forskjellig.

 

Da Maria sa ja til å få et barn, til å bli moren til Jesus, visste hun at folk kom til å snakke stygt om henne og at hun ville bli holdt utenfor mye. Mange kunne ikke skjønne hvordan hun kunne få et barn uten en far i bildet, og hun sa jo selv at Josef ikke var faren. Maria og Josef ble etterhvert gift, men å være i den situasjonen Maria var i, var nok ikke bare lett. Maria kunne nok synes at ting så håpløse ut, men i teksten vi leste nå, lovsynger hun Gud likevel. Hun takker Gud for det Han har gjort i livet hennes, at Han er trofast og for at Han bryr seg om henne. Ville du tenkt på å takke og lovsynge Gud hvis du hadde hatt det slik som Maria? 

 

Når det kommer til det å være modig og stole på Gud, er Maria et forbilde for oss. Hun har overlatt kontrollen over situasjonen sin til Gud, og derfor er det naturlig for henne å lovsynge. Vi har ofte lett for å se vanskeligheter og umuligheter, og det skal ikke mye til før det er vanskelig å takke Gud. Men ofte kan det være nettopp i disse situasjonene Gud ser muligheter. 

 

På skolen er det kanskje ikke alltid like lett å tørre å si at du er kristen. Kanskje vil noen snakke stygt om deg, eller holde deg utenfor. Eller det kan være noen som vet du er kristen og prøver å få deg til å gjøre noe du ikke vil. Det er mange måter folk kan mobbe troen din på. Det er lett å se skolevenners «makt» i gjengen, og det kan være vanskelig å stå for det man tror på alene. Vi kan tenke at mennesker kan ha stor makt. Sammenligner vi den makten med Guds makt, er den lik null. Vi er tross alt på lag med skaperen av hele universet. «Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?» Dette verset står i Bibelen, i Salme 118:6, og kan være godt å huske på. Mennesker kan ikke ta fra oss det vi tror på, selv om de ofte prøver. Hvis vi har tatt Jesus inn i livene våre, vil vi forbli hans barn. Det er noe vi kan lovsynge og takke Gud for! Maria valgte å lovsynge Gud midt oppi alt som skjedde i livet hennes. Hva velger du?

 

 

ANDAKTSDISPOSISJON
- Gud har en plan for livet ditt, og den er kanskje annerledes enn det du har sett for deg. 
- Maria var en vanlig jente, som ble mor til Guds sønn, Jesus. 
- Det var mange vanskeligheter rundt det å bli mor til Jesus. Likevel takket hun Gud. 
- Dagene og livet vårt kan bli annerledes enn vi har sett for oss, men vi kan likevel lovsynge Gud.

 

BIBELTEKST
Lukas 1:26-38

 

ARBEIDSOPPGAVER

  1. Hva var vanskelig i Marias liv?
  2. Les bibelteksten nøye. Hva er det Maria priser Gud for? 
  3. Søk opp ordene sjel, ånd, salig og hellig i en ordbok eller på internett. Snakk om hva disse ordene betyr for oss, og hva de betydde for Maria.

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL

  1. Hvordan er livet ditt akkurat nå?
  2. Hva tenker du om Gud og om forholdet ditt til ham? Gjør han det du skulle ønske han gjorde for deg?
  3. Hvilke grunner kan vi ha til å lovsynge og takke Gud? Tror du det er flere enn de du kan komme på nå?

 

TIPS

- Spill av sangen ”Praise you in this storm” av Casting Crowns.

- Les enda spennende andakt om Josef, forloveden på Maria, på iTro.no:http://www.nlm.no/itro/nyheter-forsiden/tro-som-josef

- Her kan du også lese en andakt om Maria:http://nlm.no/itro/paafyll/bibelske-personer/marias-jul 

 

FOKUS
Livet som kristen.

 

BØNN
Kjære Jesus, Takk for at vi kan få lov til å tro på deg. Takk for at du kunne bruke Maria i din tjeneste, og for at også vi kan få tro på deg. Hjelp oss til å leve etter din vilje. I dag ber vi spesielt for alle de menneskene vi er ekstra glade i; velsign dem og la dem kjenne seg elsket av deg. Lær oss å være gode mot hverandre. Amen.


SpotOn er en ressursbank for ledere i barnelag og på leir, utarbeidet av NLM Ung. Materiellet er laget spesielt med tanke på tweens - aldersgruppen fra 10 til 13 år.

  

  

 

Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.