Utdanning

Foto: Elise Haugland

NLM prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

Bibelundervisning

Bibelundervisning har vært og er fremdeles det viktigste for NLM i Sør-Amerika. NLM ønsker å styrke undervisningen og samarbeider med de nasjonale kirkene om å nå lenger ut med evangeliet.

  

I over 30 år har Centro Luterana Educativo Teologico (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene. Flere tusen mennesker har vært innom CLET i Bolivia og Peru, og mange kan vitne om at de fikk oppleve friheten i Kristus. I Bolivia har CLET fortsatt mange studenter, og Den kristne evangeliske lutherske kirke (ICEL) vil også prioritere bibelundervisningen i årene som kommer.

  

I Peru har det vært en klar nedgang i antall sommerbibelskolestudenter. Derfor har kirken omstrukturert og effektivisert undervisningen til en desentralisert struktur.

Planen er å tilby bibelkurs i lokalmenighetene, og at lokale pastorer kan holde kursene. I tillegg vil man starte opp igjen sommerkursene, men nå som et regionalt initiativ. 

Håpet er at denne omstruktureringen kan føre til at nye generasjoner får mer bibelundervisning. NLM har en viktig rolle i dette arbeidet, og mange misjonærer involveres. 

  

Kontakter:

Tore Bjørsvik, tbjorsvik@nlm.no (Peru)

Helge Dagsland, hdagsland@nlm.no (Bolivia)

 

Lederutvikling i kirkene

De lokale samarbeidskirkene til NLM i Sør-Amerika driver et bredt arbeid. I den fasen kirkene er i nå, er det viktig at NLM støtter og hjelper lederne.

  

Peru og Bolivia har et stort lederfokus, noe som gjør at lederne ofte står alene med ansvaret. For NLM er det viktig å bruke tid på å støtte enkeltpersoner og grupper av ledere.

Gjennom samtaler, bibelstudier og ansvarsdeling ønsker vi å bygge en ny generasjon ledere. 

 

Å dyktiggjøre og utruste pastorene i kirkene er et satsingsområde for NLM. I det siste har pastorsamlinger vært gjennomført hver måned, både i Arequipa og Juliaca. 

To ganger i året er det ukelange pastorkurs både i Peru og Bolivia. Det arrangeres også desentraliserte ledersamlinger der kirkene, NLM, Setela og familieprosjektet har stått som arrangører.

Samtidig brukes en del tid på dem som sitter med ansvaret. I Peru har NLMs stedlige representant sete i kirkens hovedstyre. I Bolivia har NLM og kirkens hovedstyre to felles møter i året.

 

Kontakt: Tore Bjørsvik, tbjorsvik@nlm.no

 

Setela med nye linjetilbud

Studenttallet på den teologiske høyskolen i Arequipa (SETELA) har økt de siste årene, og vi har introdusert nye linjetilbud.

14 studenter avsluttet sin treårige teologiske utdannelse i desember 2015, og de fleste reiste tilbake til sine respektive land og områder. I februar 2016 begynte 17 nye teologistudenter. Samtidig begynte 12 studenter fra Bolivia, Peru og Ecuador på en ni måneders bibelskole.

  

Bibelskolen har konsentrert seg om bibelundervisning, sport, musikk og evangelisering. En ny klasse starter i februar 2017. Håpet er at de kan bruke kunnskapen i lokalkirkene slik at kirkene styrkes, vokser og blir mer selvstendige. 

 

Det ble også startet opp et nytt studium innen administrasjon. Dette er et offentlig godkjent studium og er i så måte en milepæl. Nå kan Setela utdanne mennesker til det peruanske samfunnet.

Den offentlige godkjenningen vil over tid gi Setela flere muligheter til å bidra i kirke og samfunn. I tillegg jobbes det med godkjenning av ytterligere 2–3 linjetilbud.

  

Kontakter:

Tore Bjørsvik, tbjorsvik@nlm.no og Kristian Birkeland kbirkeland@nlm.no

  

Budsjett: kr 4,3 mill.

  

Les mer

Sommerbibelskole

2015 - et spennende år på SETELA

Pastorene i Peru samlet

Mye nytt på Setela

Lokalt lederskap og vekst


NLM startet sitt arbeid i det sørlige Peru i 1978. Som ett resultat av arbeidet ble Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) dannet i 1995.

Les mer...

Les mer om Bolivia

NLM har siden 1978 arbeidet med bistand og menighetsbygging i Bolivia.

Les mer...

Dagens bibelsitat

1Kor 6:20 Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.