> NLM / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt september:...Månedens misjonsfelt september: Øst-Afrika

Ill.foto: Sho Hatakeyama / unsplash.com

Vann er livsviktig – og i Øst-Afrika bidrar NLM til at mennesker får både rent drikkevann og tilgang til det aller viktigste: levende vann, evangeliet om Jesus.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be for utsendingene og teamet som har flyttet til helt unådde folkegrupper.
  • Be om at voksenopplæringsprosjektene i Kenya kan bidra til positiv forandring og utvikling.
  • Be om at Soma Biblia må nå mange med bibler og god litteratur. Takk for at mange ønsker sin egen bibel.
  • Takk og be for ald det gode arbeidet som skjer i NLMs samarbeidsbispedømmer. Be om at flere barn og unge kan bli kjent med Jesus.
  • Be om godt samarbeid mellom utsendinger og lokalbefolkning i Tana North-distriktet. Takk for at mange får vann og bedre helse.
  • Be for studentene ved bibelskolen i Kiabakari.
  • Be om trivsel og god læring ved den norske skolen.
  • Be om at MAFs arbeid må være til hjelp for mange mennesker. Be om beskyttelse over utsendingene og flyturene.
  • Be om visdom og ledelse for utsendingene våre.

«Det er imponerende hva dere har fått til under svært så krevende forhold. Måten dere følger opp Bibelens budskap om å bistå de fattige er både overveldende og berømmelsesverdig. Den vekt dere legger på å forankre prosjektene hos de lokale samt sørge for at de er bærekraftige, er etter min mening helt essensielt.»

Ordene tilhører Victor C. Rønneberg, Norges ambassadør i Kenya, etter å ha fått æren av å åpne den andre vannsisternen i NLMs vann- og helseprosjekt, Tana North Water and Sanitation Project (TWSP), i et av Kenyas tørreste områder.

Diakonalt arbeid har alltid vært en integrert og viktig del av NLMs internasjonale arbeid. Som kristne er vi kalt til å elske og formidle Guds kjærlighet til alle mennesker gjennom både ord og handling.

Dette har ikke minst vært viktig i arbeidet i Øst-Afrika, hvor NLM driver helse- og samfunnsutviklingsarbeid. Selv om regionen har mange storbyer og millioner lever i relativ velstand, har krig og uroligheter gjennom generasjoner hemmet utviklingen. Svært mange, både i byene og på landsbygda, lider nød og mangler det mest nødvendige.

Vann- og helseprosjektet TWSP er et av flere NLM-prosjekter som er med på å endre dette. Prosjektet, som er Norad-støttet, har hovedsete i byen Bangale og bygger vannsisterner i samarbeid med lokalbefolkningen i omkringliggende landsbyer. I tillegg gis det opplæring innen grunnleggende helse og hygiene og lese- og skriveopplæring. Slik bidrar vi til at befolkningen i Tana River County får bedre tilgang til sikre og rene vannkilder, bedre levekår og en lysere fremtid.

Gjennom bistands- og utviklingsarbeid ønsker vi å være til stede der behovene er størst.

   

Kvinnene har trådt til for å bygge sisternen. Foto: NLM arkiv

    

Til de minst nådde

NLM har drevet arbeid i Øst-Afrika siden midten av 1900-tallet, og Tanzania var et av NLMs første misjonsfelt etter at organisasjonens misjonærer måtte forlate Kina.

NLM har hele tiden satset på å nå minst nådde folkegrupper. Vi har en tradisjon for å konsentrere oss om arbeid i områder der det er liten eller ingen annen misjonsinnsats, og dette gjelder ikke minst også i Øst-Afrika.

For selv om vi har drevet arbeid i både Kenya, Tanzania og tilstøtende områder i mange tiår, og i dag står sammen med store og selvstendige, nasjonale lutherske kirker, er det fremdeles unådde folkeslag i regionen.

Derfor overfører NLM i dag mer og mer av sine ressurser og personell i området til arbeid blant en av disse unådde folkegruppene, som regnes som svært krevende å nå med evangeliet. Denne satsingen vil stå sentralt i NLM Øst-Afrikas arbeid de kommende årene.

    

Det er fortsatt mange unådde folkegrupper i regionen. Foto: Marita Bette Lillebø Ohma

      

Utdanning og utrustning

For at en slik omprioritering av misjonens ressurser skal være mulig og forsvarlig, er vi helt avhengig av at det etableres gode institusjoner.

En slik institusjon er bibelskolen på Kiabakari i Tanzania, som støttes av NLM og LM (NLMs danske søsterorganisasjon) Den tilbyr inntil 3 års utdanning, og utdanner evangelister, noe kirken har stort behov for.

Gjennom teologisk utdanning bygger man en levende og selvstendig kirke som selv kan ta ansvaret for å bringe evangeliet til sitt eget folk når misjonsorganisasjonene går videre til nye unådde folkeslag.

Og nettopp dette er særlig viktig for NLMs prioriteringer i Øst-Afrika.

      

Samarbeid

NLM var tidligere også involvert i etablering og drift av bibelskolene i Waama i Tanzania og Kapenguria i Pokot i Kenya, i samarbeid med kirkene og andre misjonsorganisasjoner. Men etter mange års innsats bærer de lokale kirkene nå størstedelen av driften av disse skolene selv.

NLM har derfor ikke lenger fast stasjonerte misjonærer i disse områdene. Likevel bidrar vi fremdeles med noe støtte til kirkene, og vi sender misjonærer på kortere undervisningsopphold.

Vi har et tett samarbeid med de evangelisk-lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT). Noen av våre utsendinger arbeider med undervisning og evangelisering som en integrert del av kirkens eget arbeid.

   

Boksalg på marked i Tanzania. Foto: NLM arkiv

    

Litteratur, film, fly og bibelskole

Den delen av NLMs arbeid i Øst-Afrika som ikke er integrert i de lokale kirkene, driftes gjennom Scripture Mission, som er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika. Likevel har vi tett dialog med kirkene også i dette arbeidet.

En av våre utsendinger arbeider som pilot for MAF (Mission Aviation Fellowship), og flyr misjonærer, bistandsarbeidere og humanitær hjelp til mange vanskelig tilgjengelige områder. Dette er et viktig arbeid, ikke bare for NLM, men for mange organisasjoner som arbeider i Øst-Afrika.

Fra misjonsstasjonen på Voi i Kenya ble det lenge drevet radioarbeid, og de siste årene har det blitt drevet mediearbeid på internett og nye digitale og sosiale medier.

Men i takt med at arbeidet har endret seg og ikke minst blitt flyttet, ser vi i dag at Voi ikke er det strategisk rette stedet å ha en tilstedeværelse. Radioarbeidet er faset ut, multimediearbeidet har blitt endret og både misjonærer, feltstyre og de nasjonalt ansatte er enige om at man heller må satse lenger øst i landet. Derfor har det blitt vedtatt å stenge stasjonen og selge eiendommen.

Flere av de nasjonalt ansatte er nå i ferd med å flytte lenger øst, for å leve som teltmakere i områder der evangeliet ikke er kjent. Selv om det er vemodig å avslutte arbeidet på et sted hvor NLM har arbeidet i snart 50 år, og det er smertefullt å ta avskjed med ansatte, er det stort å få være med på å sende ut våre kenyanske kolleger som vitner i nye deler av landet.

I Tanzania har vi i mange år hatt et stort litteraturarbeid, som i dag er fusjonert med arbeidet til vår danske søsterorganisasjon Luthersk Mission (LM): «Soma Biblia» (les Bibelen).

Soma Biblia produserer og sprer god kristen litteratur og opplæringsmateriell. Bladet Riziki, som gir input og undervisning til Øst-Afrikas mange evangelister, er en viktig satsning.

I tillegg er vi i samarbeid med Norea i ferd med å lage en serie motion capture-animasjonsfilmer som forteller bibelhistorier og formidler evangeliet på en lettfattelig måte. Filmserien «Urithi wa Adamu» er Øst-Afrikas første motion capture-prosjekt, og filmene lages i en visuell stil som gir nærhet og gjenkjennelse for lokalbefolkningen.

Se et glimt fra innspillingsarbeidet i denne videoen:

     

Vi har også gjestehus i Arusha og i Voi, samt konferansesenteret (Scripture Mission Conference Center – SMCC) i Nairobi. Les mer på Scripture Missions egne nettsider (engelsk). 

De siste årene har vi etablert en egen korttidsbibelskole med særlig vekt på tilrettelegging og undervisning for familier i Kenya. TeFT familie har base på NLMs tomt i Nairobi, samlokalisert med både konferansesenteret, feltadministrasjonen og den norske skolen. TeFT familie har vist seg å være et svært populært tilbud, og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode.

  

NLMs tomt i Nairobi. Foto: Marita Bette Lillebø Ohma

  

Bli med!

NLM satser for tiden strategisk og konkret på arbeid for å nå en stor unådd folkegruppe i Øst-Afrika. Dette arbeidet er svært krevende - vil du være med?

  

Filmer

Øverst i saken ser du en nyprodusert film om vann- og helseprosjektet i Kenya. Den kan lastes ned her:

Kenya (2018) (ekstern lenke) (lengde: 2:58)

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

     

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Øst-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.