> NLM / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt oktober:...Månedens misjonsfelt oktober: Nord-Afrika

Ill.foto: Alex Plesovskich - unsplash.com

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. Vi ønsker både å bidra til god samfunnsutvikling og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

  

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be for det nye teamet som er etablert i en av landets største byer. Be om god inngang hos folk og muligheter til å formidle de gode nyhetene.
  • Be for de relasjoner som allerede er etablerte i hovedstaden og andre steder i landet. Be om muligheter og visdom til å gripe an ulike situasjoner på en god måte.
  • Be for lokale kristne - for enhet og forsoning.
  • Be for den politiske og økonomiske situasjonen i landet.

– Vi reiste bort en helg med flere familier, forteller en av NLMs utsendinger i Nord-Afrika. – Under en stemningsfull middag ved strandkanten, lente en smilende, hyggelig, velstående mann seg mot oss og spurte: «Hva er det som driver dere to til å komme hit for å tjene de fattige?» Rundt bordet satt ca. ti personer, jøder, katolikker og muslimer fra Nord-Afrika. «Gud har sendt oss hit,» sa min kone. Hun fortsatte: «Han har forandret livet mitt og elsker meg. Han elsker alle mennesker og jeg er her for å vise og fortelle om at Gud er kjærlighet.» Samtalen fortsatte rundt dette temaet.

  

Historien over sammenfatter på mange måter arbeidet til NLMs utsendinger i Nord-Afrika. I denne delen av verden, som omfatter Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt og områdene rundt, lever mange i fattigdom etter mange år med krig, konflikter, terror og andre vanskeligheter. Samtidig lever mange i relativ velstand.

I flere av landene finnes det minoriteter fra ulike religioner, men den store majoriteten er muslimer. De færreste kjenner til kristendommen som noe annet enn en vestlig religion – og for mange vil det være forbundet med vanskeligheter og fare å omvende seg til ham.

I denne settingen lever våre utsendinger sine liv, som helt vanlige kristne mennesker som arbeider med å hjelpe dem som lider nød, gjennom ulikt arbeid som bidrar til god samfunnsutvikling og styrking av det sivile samfunnet. Samtidig får de være vitner som kan formidle Guds kjærlighet gjennom å hjelpe andre, bygge relasjoner og være åpne og vennlige etterfølgere av Kristus.

           

Et sentrum for kirken

Landene i Nord-Afrika var et sentrum for tidlig kristendom, i likhet med de sør-europeiske nabolandene på den andre siden av Middelhavet. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra, og de spilte en viktig rolle i kristendommens bevegelse vestover.

Men i dag er kristendommen en svært liten minoritetsreligion i regionen, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Gledelig nok ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene valgt å følge Jesus. Det er særlig evangelisk kristen tro som opplever vekst i området. De fleste utøver likevel sin tro mer eller mindre i skjul, selv om det særlig i større byer i noen av landene finnes mer åpenhet og enkelte kirker med åpne gudstjenester.

        

Mange kristne i Nord-Afrika lever ut troen sin i skjul, i frykt for motstand fra familie og lokalsamfunn. Ill.foto: Ferran Feixas - unsplash.com

    

NLM i Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Nord-Afrika ble etter hvert vedtatt som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

Landene i Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men de siste årenes politiske omveltninger har skapt store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom, og landene tillater i dag kristne fagfolk som kan bidra med utviklingskompetanse.

NLM har derfor inngått et samarbeid med en internasjonal kristen bistandsorganisasjon, og våre utsendinger har sitt daglige arbeid i denne organisasjonen. I tillegg er relasjonsbygging en viktig del av utsendingenes hverdag.

        

Etablering og relasjonsbygging

NLM har i dag fem voksne utsendinger i Nord-Afrika. De bor på flere steder og inngår i internasjonale team.

Arbeidet er i vekst, men det tar tid å etablere seg – ikke minst er språkstudiene krevende. Det tar også tid å knytte kontakter og utvikle relasjoner, og utsendingene trenger din forbønn.

          

En viktig del av relasjonsbygging i Nord-Afrika er lange samtaler over en kopp te. Ill.foto: Martin Zangerl - unsplash.com

    

Krevende arbeid

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika, en region med stadige konflikter og uroligheter, gjør arbeidet krevende. Utsendingene må være forsiktige både i hverdagen og med tanke på informasjonen som deles om arbeidet.

Likevel trenger både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen din støtte. Vi håper du vil huske på dem i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen øverst i saken.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å ta ansvar både som forbedere og som informasjonsformidlere. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for å få mer informasjon om arbeidet og hvordan denne kan deles videre.

   

Bli med!

Det er krevende å etablere seg i et nytt land og starte opp et nytt misjonsfelt. Vil du støtte dette arbeidet?

     

Filmer

Det er produsert en ny film om arbeidet i Nord-Afrika, som du kan se øverst i denne saken. Du kan laste den ned HER og i tekstet versjon HER.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

     

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Nord-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.

  


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.