> NLM / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt november:...Månedens misjonsfelt november: Vest-Afrika

Fra å reparere områder ødelagt av gullgravere til å oversette Bibelen – NLMs utsendinger i Vest-Afrika har varierte oppgaver. På ulike måter får de være vitner for Jesus blant to unådde folkeslag.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be om at Gud skaper fred, forsoning og samhold i alle landene i Vest-Afrika.
  • Be om at Gud kaller på mennesker i Mali og Elfenbenskysten.
  • Be om at Gud styrker kirken i Elfenbenskysten og de troende i Mali.
  • Be for de mange syke i Mali og Elfenbenskysten. Be Gud om å gi flere nådegaven til å helbrede.
  • Be om at bibeloversettelsesarbeidet kan ha god fremdrift.
  • Be om at det blir diktet flere kristne sanger på de lokale språkene, og at folks morsmål blir brukt når man ber, forkynner og feirer gudstjeneste.
  • Be om at Gud velsigner gullfelt-prosjektet i Mali, så jorda kan gi grøde og folks levevilkår blir bedret. Be om at Gud må lede i planlegging av nye prosjekter.
  • Be om at Gud velsigner arbeidet blant kvinner i Elfenbenskysten.
  • Be for radioarbeidet i Vest-Afrika.
  • Be om at Gud vil gi glede og fred i tjenesten, og beskytter utsendingene og familiene fra fare.
  • Be om at Gud vil kalle flere til å arbeide i Vest-Afrika.

– Jeg har mistet dyr i hullene som var verdt en årslønn, forteller en mann fra landsbyen hvor NLM arbeider i Mali. – Det er mange av oss som har mistet dyrene våre.

Hullene han snakker om er resultatet av mange års gullgraving i området rundt landsbyen. Gullgraving er fristende – og lønnsomt for de få som er heldige og finner store gullklumper. Men for de fleste blir det med drømmen – og slitet. Og for lokalsamfunnet skaper det store problemer.

   

Nytt grunnlag for liv

Gullgravingen er farlig. Den er farlig for de som graver, for når dype hull og lange tunneler graves like under bakken i det tørre jordsmonnet, risikerer man at de raser sammen mens man graver. Og den er ikke minst farlig for befolkningen og husdyrene i landsbyen. De åpne sårene i landskapet, tusenvis av hull over store områder, blir dødsfeller for både husdyr og mennesker.

Samtidig fører hullene til at jordsmonnet utraderes. Tidligere dyrkbar mark blir ubrukelig for bøndene, og husdyrhold blir både farligere og mer krevende. Det ødelegger livsgrunnlaget for hele lokalsamfunnet og fører til konflikter over tilgangen til de få brukbare landområdene som gjenstår.

De siste årene har lokalbefolkningen, i samarbeid med NLM og Digni, gått sammen om et prosjekt for å reversere skadene av gullgravingen. Gjennom å fylle igjen hullene og plante nye trær som kan binde jordsmonnet, vinner man tilbake de tapte landområdene og skaper nytt grunnlag for liv og en mer bærekraftig lokaløkonomi.

Det er et krevende arbeid, men resultatene er oppløftende: De første avlingene er allerede høstet fra områder hvor det tidligere var umulig å dyrke. Det gir lokalbefolkningen motivasjon til å fortsette arbeidet i fellesskap og samarbeid.

Gjennom dette arbeidet kan utsendingene våre få være med på å velsigne et helt lokalsamfunn, samtidig som de får være vitner om en kjærlig Gud gjennom ord og handling. Det er det vi kaller å gi mennesker håp for livet – og evigheten.

  

Et forlatt gullgraverhull kan være en dødsfelle. Foto: Lars Rugland Aarseth

    

Evangeliet til unådde

NLM arbeider i to land i Vest-Afrika: Elfenbenskysten og Mali. Arbeidet i landene har felles administrasjon i Abidjan i Elfenbenskysten, mens vi i dag av hensyn til sikkerheten kun har voksne utsendinger i Mali.

Helt siden oppstarten i 1984 har målsettingen vært å nå unådde folkegrupper i regionen. Vi arbeider særlig blant to folkegrupper, en i hvert av landene.

Misjon blant disse folkegruppene har lenge vært sett på som umulig av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere.

Det arbeides for tiden med bibeloversettelse, i tillegg til mediearbeid. Vi har også et nært samarbeid med vår lille samarbeidskirke i Elfenbenskysten.

    

Gudstjeneste nord i Elfenbenskysten. Foto: Espen Ottosen

   

Omsorg for hele mennesket

En viktig del av arbeidet vårt i Vest-Afrika er diakonale prosjekter. Gud har kalt oss til å formidle hans kjærlighet i ord og handling, vise omsorg for hele mennesket og hjelpe dem som lider.

Derfor har vi i mange år arbeidet med både helsefremmende og utdanningsfremmende tiltak, i tillegg til arbeidet på gullfeltene i Mali. Utsendingene som arbeider med disse diakonale prosjektene formidler Guds kjærlighet gjennom innsatsen de legger ned og lever som kristne vitner i hverdagen.

             

Vær med i bønn

Arbeidet NLM driver i Vest-Afrika er fremdeles nybrottsarbeid. Den politiske situasjonen i regionen er også tidvis spent.

Vær gjerne med og be for utsendingene våre og de lokale kristne. Be om at arbeidet vårt må bære frukter, så vi kan få være med og utgjøre en forskjell for mennesker, for både livet og evigheten.

    

Støtt arbeidet

  

Last ned film

Filmen om arbeidet på gullfeltet i Mali som du kan se øverst i saken, kan lastes ned her.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

 

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi produsert filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Vest-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.