> NLM / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt august: NorgeMånedens misjonsfelt august: Norge

I dag har svært mange i Norge liten eller ingen kontakt med kristne i hverdagen. Det vil NLM gjøre noe med.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Regioner
 • Bønneemner:
  • Takk for et vellykket GF, med gode møter, sterkt fellesskap, fint vær og et fruktbart strategiarbeid.
  • Takk og be for det nyvalgte hovedstyret og ny hovedstyreformann.
  • Takk for et flott UL, hvor mange unge fikk møte Jesus og misjonskallet på nytt og for første gang.
  • Takk og be for alle frivillige og ansatte i NLM Norge.
  • Be for NLMs store og små fellesskap over hele Norge. Be om at de skal få være steder til vekst og fornyelse i troen, og at de skal få være utadrettede.
  • Be om at vi alle må være gode vitner i lokalmiljøet vårt.
  • Takk og be for skolene våre, barnehagene, gjenbruksbutikkene, lokalradioene og leirarbeidet. Takk og be for forkynnere og regionansatte.
  • Be om at det flerkulturelle arbeidet må vokse, og at mange får hjerte for å møte og inkludere våre nye landsmenn.

NLM er en stor og variert organisasjon, men gjennom alt går livsnerven, visjonen «Verden for Kristus». NLM er en familie som står samlet om kallet til å nå noen av verdens minst nådde folkegrupper.

Derfor har vi alltid sent ut misjonærer til andre land og verdensdeler – og det fortsetter vi med. I dag har vi til enhver tid rundt 130 misjonærer, i tillegg til mange hundre nasjonale medarbeidere i de ulike misjonslandene.

Men samtidig lever vi i en stadig mer globalisert verden, og vårt eget samfunn er i økende grad sekularisert. Det får konsekvenser også for NLMs arbeid – for selv om kallet til de minst nådde har vært det sentrale helt siden oppstarten, har arbeidet alltid hvilt på en bærebjelke av støtte fra et engasjert misjonsfolk.

Over hele Norge samles mennesker i store og små misjonsfellesskap tilknyttet NLM. Noen av dem er store byforsamlinger med flere hundre aktive medlemmer, egne pastorer og et stort og bredt tilbud, andre er små misjonsforeninger, hobbyklubber eller bibelgrupper. Men alle står vi sammen om samme kall: Å nå mennesker med evangeliet, enten det er mennesker på den andre siden av jorda eller i vårt eget nabolag.

    

Foto: Håkon Aareskjold

    

Misjonsmarken der vi bor

I dag har svært mange i Norge liten eller ingen kontakt med kristne i hverdagen. I tillegg er over 16 prosent av Norges befolkning enten innvandrere eller har foreldre som er det. De kommer fra over 200 ulike land og bor i alle landets kommuner. Mange av disse tilhører noen av verdens minst nådde folkegrupper – vi bor alle midt på misjonsmarken.

Derfor satser NLM i Norge mer og mer på både utadrettet fellesskapsarbeid og flerkulturelt arbeid.

Vi har blant annet flere ansatte som arbeider særlig med arbeid blant våre nye landsmenn, og mange av våre misjonsfellesskap har en stadig voksende kontaktflate blant innvandrere.

Jesus ba oss om å elske vår neste som oss selv (Matt 22,39). Han brukte ordene Gud sa til israelsfolket i 3. Mos 19,34: «Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.» I dagens Norge møter vi alle det kallet så snart vi går ut inngangsdøren.

  

Grunnstammen i misjonsarbeidet

NLM er delt inn i syv regioner, som er ulike i både utstrekning, folketall og ressurser. Men felles for dem alle er at hver uke samles hundrevis av mennesker til møter i forsamlinger og foreninger. Det arrangeres leirer, drives barnelag, bibelgrupper og kor, det broderes og strikkes til basarer og julemesser.

Hvert år blir det samlet inn over 10 millioner kroner på julemesser. Forsamlinger og foreninger bidrar med store beløp til det internasjonale arbeidet, og russen ved skolene våre samler også inn flere millioner til ulike prosjekter. Og ikke minst må vi takke den oppvoksende generasjonen: Barn over hele landet samler hvert år inn store summer til Barnas misjonsprosjekt.

Det er takket være denne innsatsen at vi kan fortsette å bringe evangeliet videre ut til mennesker over hele verden.

     

Foto: Håkon Aareskjold

   

Et bredt arbeid

I tillegg til forenings- og forsamlingsarbeidet driver NLMs regioner blant annet en rekke skoler, barnehager, nærradioer, nærmiljøsentra og gjenbruksbutikker. Disse er alle viktige fora for å formidle Guds kjærlighet til mennesker også i vårt eget land – og de står alle helt sentralt også i det flerkulturelle arbeidet.

Gjennom NLMs 70 skoler og barnehager tilegner barn og unge seg kunnskap i trygge og gode omgivelser.

NLM Gjenbruk har over 30 butikker rundt om i Norge. De drives i all hovedsak på frivillig basis, og alt overskudd fra driften går til NLMs prosjekter.

Mange hundre frivillige gjør en enorm innsats i dette arbeidet, som forener misjonsglød, bærekraft, miljøbevissthet og sosialt engasjement for å styrke lokalsamfunnet. Vi er svært takknemlige for denne innsatsen.

     

Foto: Georg Mork

    

Medier og den digitale misjonsmarken

Mediearbeid er en stor del av NLMs arbeid både i Norge og internasjonalt. Norea Mediemisjon er en viktig samarbeidspartner, og i tillegg driver NLM flere lokalradioer rundt omkring i landet.

Superblink er en kristen medieklubb for barn, og drives av NLM og Norea Mediemisjon i samarbeid med Indremisjonsforbundet.

Klubben ønsker å ta trosopplæringen på alvor. Gjennom klubbavis og nettside får barna kjennskap til Jesus og misjonsarbeidet. På Superblink.no kan barna blant annet se underholdende animerte filmer som lærer dem om Bibelen, løse oppgaver og sende inn bønneemner.

NLM ung driver i tillegg ungdomsnettstedet iTro.no, som er et av Norges mest besøkte kristne nettsteder. iTro oppdateres daglig med kristent kvalitetsinnhold, og produserer både videoer og podcaster.

    

Unge misjonærer

NLM ønsker å satse på – og lytte til – barn og unge. I 2012 ble NLM ung en egen organisasjon, men den har fremdeles svært tette bånd til «moderorganisasjonen». NLM ung vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å høre om og ta imot evangeliet, og de har tatt på seg et spesielt ansvar for denne delen av arbeidet.

Gjennom Ung:Tro-prosjektet ønsker NLM ung å styrke det kristne arbeidet blant barn og unge i Norge – og satser stort og offensivt på dette. Fra høsten 2013 har derfor frivillige plassert seg strategisk rundt om i landet – som studenter, arbeidstakere og engasjerte medlemmer av lokalsamfunnet – med mål om å bidra til dette.

NLM og NLM ung arrangerer hvert år mange hundre leirer for barn og unge over hele landet, og hver sommer samles 3000 ungdommer til festivalen UL.

   

Foto: Brit Kari Urdal

    

Bønn og støtte

Vi vil gjerne takke for den store innsatsen misjonsfolket bidrar med i arbeidet på hjemmebane. Takk for den enorme dugnadsviljen dere utviser gjennom hele året.

Vær gjerne med og be for arbeidet i Norge – det er fremdeles mange mennesker i vårt eget land som ikke kjenner Jesus, og vi er også avhengige av en livskraftig og engasjert grunnstamme av støttespillere for å utføre det arbeidet Gud har kalt oss til over hele verden.

  

Vil du støtte NLMs arbeid?

   

Film om NLMs fellesskapsarbeid i Norge:

Last ned filmen her.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

      


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.