> NLM / Om NLM / Hovedkontoret / NLM-arkivetNLM-arkivet

NLM-arkivet har til hovedoppgave å samle, ordne og registrere informasjon fra NLMs virksomhet i Norge og internasjonalt. 

  

Besøk NLM-arkivet på Facebook / Visit the NLM Archives Facebook page.

  

***SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT***

Det norske lutherske Kinamisjonsforbund/fra 1950 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ble stiftet i Bergen i 1891, primært for å drive misjonsarbeid i Kina, men også for å drive evangelisk arbeid i Norge. Fram til 1948/49 hadde organisasjonen arbeid i provinsene Hubei og Henan og fra 1932 også i Mandsjuria. NLM sendte ut cirka 240 misjonærer i de nær 60 årene misjonsarbeidet pågikk i Kina.

Ved den kommunistiske maktovertakelse i 1949 måtte misjonærene forlate landet. NLM hadde da alt i 1948 startet arbeid i Etiopia. Ikke i noe annet land har NLM hatt et så omfattende arbeid som der. Omkring 1950 begynte organisasjonen også arbeid i Hongkong, Taiwan, Japan og Tanzania. Senere har NLM også tatt opp større og mindre misjonsarbeid i Peru, Bolivia, Kenya, Elfenbeinskysten, Mongolia og Mali. I de fleste av disse landene er det etablert stedegne kirker. NLM har i flere av disse landene nå bare et lite engasjement.

NLM har i Norge drevet en omfattende indremisjonsvirksomhet. I tillegg til tradisjonell forkynnervirksomhet på bedehusene rundt i landet, driver organisasjonen et omfattende skolearbeid. Det gjelder grunnskoler og ungdomsskoler, folkehøgskoler, videregående skoler, bibelskoler og høgskoler. Flere av disse skolene er eid og blir drevet sammen med andre kristne misjonsorganisasjoner. Cirka 30 leirsteder og ungdomssenter har også fra siste halvdel av 1900-tallet og fram til vår egen tid vært en viktig del av NLMs arbeid i Norge.

NLM har i løpet av de 120 årene altså siden starten drevet et omfattende evangelisk og diakonalt arbeid på tre kontinenter i tillegg til arbeidet i Norge. Arkivmateriale fra dette omfattende arbeidet er i stor utstrekning samlet i NLM-arkivet som holder til i lokaler på Fjellhaug Utdanningssenter i Oslo. Cirka 900 hyllemeter arkivmaterialet er ordnet og stort sett registrert. I tillegg kommer en omfattende bildesamling som er delvis ordnet.

Arkivmaterialet stammer fra NLMs forskjellige kontorer og institusjoner i Norge og utlandet. Bistandsarbeidet NLM har vært involvert i, utgjør en viktig del av arkivmaterialet. Mye arkivmateriale etter personer som helt eller delvis har vært tilknyttet NLM, er gitt til NLM-arkivet. Det er naturlig å nevne at i NLM-arkivet finner vi personarkiv etter Johannes Brandtzæg, Ludvig Hope, Tormod Vågen, Oscar Handeland, Nils Belland, Carl Fr. Wisløff, Helge Mæhlum, Arne Lundeby, Erik Grasmo, Olav Uglem, Johannes Thorvaldsen og det store arkivet etter Trygve Bjerkrheim på cirka 30 hyllemeter. Arkivene etter mange andre misjonærer og emissærer kunne også ha vært nevnt.

I NLM-arkivet fins kildemateriale som kan benyttes til doktoravhandlinger, masteravhandlinger og forskjellige historieframstillinger. For å få innsyn i arkivaliene må søknadsskjema og diskresjonserklæring fylles ut. Disse skjema fås ved å henvende seg til NLM-arkivet.

  

Tlf. NLM-arkivet: 46540035
Epostadresse: nlmarkivet (krøllalfa) nlm.no

Adresse:
NLM-arkivet
Sinsenveien 15,
0572 Oslo

--------------------------------------

Norwegian Lutheran Mission Archives

The main tasks of NLM Archives are to collect, order and register information from all of NLM's national and international ministries and projects.

   

The Norwegian Lutheran Mission to China (from 1950 Norwegian Lutheran Mission, i.e. NLM) was started in Bergen in 1891 primarily to engage in missions in China, but also in order to do evangelistic work in Norway. Until 1948-49 the organization had workers in the provinces of Hubei and Henan and from 1932 also in Manchuria. During this 60-year period of work in China NLM commissioned about 240 missionaries.

After the communist take-over in 1949 the missionaries had to leave the country. NLM had by then already started work in Ethiopia. As events unfolded, NLM was to be involved in Ethiopia more than any other area. Around 1950 the organization also opened up work in Hong Kong, Taiwan, Japan, and Tanzania. Later NLM has supported churches and various ministries in Peru, Bolivia, Kenya, Ivory Coast, Mongolia and Mali. Many of these countries now have national churches. Accordingly, NLM’s support and engagement in some of these countries are now significantly reduced.

NLM has in Norway been engaged in various evangelistic ministries. In addition to inviting to traditional spiritual meetings in churches and prayer houses around the country, the organization started a number of schools, e.g. lower and upper primary and secondary schools, vocational training schools, bible schools, a college of journalism and a theological seminary. Several of these schools are joint ventures with other Christian mission organizations. Youth and children’s ministry based at about 30 Christian youth centers have also been an important part of NLM’s work for the last 50 years.

NLM has then for the past 120 years been engaged in various evangelistic and diaconal ministries on three continents in addition to working in Norway. The archives of this wide ranging activity are for the most part stored in the NLM Archives on the campus of Fjellhaug International University College in Oslo. Roughly 900 running meters of shelves of documentation is ordered and registered. In addition we have a large collection of pictures which at present are, unfortunately, not yet properly registered.

These archival materials are documents from the various offices and institutions of NLM in Norway and overseas. Community development work is an important part of this documentation. Many persons who have been connected with NLM over the years have also donated important material to NLM. Thus you will find personal archival material from e.g. Johannes Brandtzæg, Ludvig Hope, Tormod Vågen, Gabriel Eikli, Oscar Handeland, Nils Belland, Carl Fr. Wisløff, Helge Mæhlum, Johannes Sandved, Arne Lundeby, Erik Grasmo, Olav Uglem, and Johannes Thorvaldsen. The personal archives of theologian, editor and hymn writer Trygve Bjerkrheim fill a considerable 30 meters of shelves. Hymnologist Lars Aanestad donated to NLM Archives and FIUC Library his large collection (about 1200) hymnals and songbooks – the largest in Scandinavia.

NLM Archives has a lot of material that can be available to persons who do research on master or doctoral level in the wide field of mission and culture, or for general historical research. Its general policies of access are in line with Norwegian laws on personal archives and the protection of sensitive data etc. In order to obtain permission to search the archives researchers are encouraged to fill in relevant forms, e.g. outlining the research project, forms that can be obtained through email. This will give the staff an opportunity to consider whether or not we can be of help to you.

  

Contact details:

NLM Archives
Sinsenveien 15
0572 Oslo
Norway

   

Telephone: +47 46540035

Email: nlmarkivet (at) nlm.no


Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.