> NLM / Om NLM / Hovedkontoret / InformasjonsavdelingenInformasjonsavdelingen

Misjonssambandet er helt avhengig av frivillig engasjement, forbønn og givertjeneste. Det er en viktig grunn til at vi ønsker å nå ut med bred og god informasjon om misjonsarbeidet både i Norge og på misjonsfeltet.

Ansvarsområde

Informasjonsavdelingen ved NLMs hovedkontor har en rekke ulike oppgaver – og har et overordnet ansvar for disse nettsidene. Vi ønsker å drive et mangfoldig mediearbeid både rettet mot barn, unge og voksne.

Utsyn

Misjonsbladet Utsyn utkommer hver 14. dag og formidler variert stoff om misjonsarbeidet både på misjonsfeltene og i Norge. Utsyn publiserer også nyheter på utsyn.no som er integrert i nettsiden nlm.no.

Superblink

Medieklubben Superblink henvender seg til barn både via medlemsblad, cd-er og superblink.no. Klubben drives i fellesskap av NLM og Norea, og i samarbeid med Indremisjonsforbundet. Ungdom er målgruppen for nettportalen iTro.no. Nettsidene oppdateres ofte og bringer variert stoff om misjon, kristen tro og kristent liv.

Informasjonsmateriell

Informasjonsavdeling har også et ansvar for at det til enhver tid finnes aktuell og oppdatert informasjon om NLMs virksomhet. Avdelingen distribuerer DVD-er/videoer, powerpoints lysbildeserier, brosjyrer og øvrig informasjonsmateriell. Mye materiell er lagt ut til nedlastning på våre nettsider. I tillegg forsyner den presse og lokalradioer med relevant informasjon.

ELIM

Informasjonsavdelingen står også bak ELIM, Evangelisk Litteraturmisjon. Det er et mål at ELIM skal finansiere utsendelse av Utsyn til fengsler, sykehus, sykehjem og andre institusjoner, samt utgi og distribuere traktater/småskrifter. I Informasjonsavdelingen ligger også Hjelpemiddelkontoret og Minoba, Misjonssambandets notebank.

Har du spørsmål, vennligst kontakt info@nlm.no


Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.