> NLM / Nyheter nlm.no / Månedens misjonsfelt oktober:...Månedens misjonsfelt oktober: Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. Vi ønsker både å bidra til å bedre levevilkårene for marginaliserte grupper og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Bønneemner:
  • Be om styrke, glede og visdom for utsendinger som skal inn i nye arbeidsoppgaver.
  • Be om god kultur- og språklæring for de nye utsendingene.
  • Be for de lokale kristne - om enhet, forsoning og beskyttelse.
  • Be for den politiske situasjonen i regionen, og om god økonomisk utvikling.

Nord-Afrika er betegnelsen på den afrikanske delen av middelhavsområdet. Til regionen regner man vanligvis Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt, men flere andre land i området blir ofte inkludert.

      

Et sentrum for kirken

"Kirkens røtter er dypt plantet i Afrikas jord. I flere hundre år var Nord-Afrika et av de mest betydningsfulle sentra i den kristne kirke," skriver Dagfinn Stærk i boken "Steinene roper – kirkens røtter i Nord-Afrika" (Efrem forlag, 2017).

Landene i Nord-Afrika var altså et sentrum for tidlig kristendom, i likhet med de sør-europeiske nabolandene på den andre siden av Middelhavet. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra, og de spilte en viktig rolle i kristendommens bevegelse vestover.

 

Nord-Afrika var et sentrum i oldkirken. Her fra Kartago, som var et hovedsete for kirken. Biskop Cyprian ble kalt "paven av Kartago". Ill.foto: pixabay.com

    

I dag er kristendommen en minoritetsreligion i regionen, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Gledelig nok ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene valgt å følge Jesus. Det er særlig evangelisk kristen tro som opplever vekst i området. De fleste utøver likevel sin tro mer eller mindre i skjul.

         

NLM i Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Nord-Afrika ble etter hvert vedtatt som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

Landene i Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men de siste årenes politiske omveltninger har skapt store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom, og landene tillater i dag kristne fagfolk som kan bidra med utviklingskompetanse.

NLM har derfor inngått et samarbeid med en internasjonal kristen bistandsorganisasjon, og våre utsendinger har sitt daglige arbeid i denne organisasjonen. I tillegg er relasjonsbygging en viktig del av utsendingenes hverdag.

      

Etablering og relasjonsbygging

NLM har i dag sju voksne utsendinger i Nord-Afrika. Utsendingene er i ferd med å etablere seg i flere ulike byer.

Arbeidet er i vekst, men det tar tid å etablere seg – ikke minst er språkstudiene krevende. Det tar også tid å knytte kontakter og utvikle relasjoner, og utsendingene trenger din forbønn.

     

Landene i Nord-Afrika har variert og rik kultur, og bl.a. et krevende språk som må læres. Ill.foto: unsplash.com

  

Krevende arbeid

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika, en region med stadige konflikter og uroligheter, gjør arbeidet krevende. Utsendingene må være forsiktige både i hverdagen og med tanke på informasjonen som deles om arbeidet.

Ikke minst er det svært viktig både for utsendingene og for NLM som organisasjon å ivareta sikkerheten til de lokale kristne. Derfor kan vi ikke skrive navn på steder og personer.

Likevel trenger både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen din støtte. Vi håper du vil huske på dem i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen øverst i saken.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å ta ansvar både som forbedere og som informasjonsformidlere. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for å få mer informasjon om arbeidet og hvordan denne kan deles videre.

Vil du støtte NLMs arbeid i Nord-Afrika?

  

Se film

Grunnet tekniske problemer er det ikke ny film for Nord-Afrika denne måneden. Vi anbefaler derfor disse filmene:

Film om NLMs arbeid i sensitive områder, med fokus på Nord-Afrika:

        

Film om viktigheten av å gå til unådde folkeslag:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Dagens bibelsitat

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.