> NLM / Norge / Region sør / Nyheter / Valgresultater etter regionårsmøtetValgresultater etter regionårsmøtet

Foto: Ellen Sørlien

Her er en oversikt over medlemmer i styrer og komiteer, slik resultatene ble etter valgene under regionårsmøte i Grimstad 26.mai.

Regionstyret:

Kristen Salmelid (2017–2019)

Anders Martin Pedersen (2017–2019)

Kristin Kjebekk Aas (2017–2019)

Kjellaug Inntjore (2018–2020)

Thorvald Handeland (2018–2020)

Egil Grindland (2017–2019) Ansattes representant

Tollef Byrkjedal, varamedlem for ett år

Geir Sandvik, varamedlem for ett år

Styret har konstituert seg med Kristen Salmelid som leder og Thorvald Handeland som nestleder.

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR):

Thomas Galteland (2017–2019)

Marit L. Kristensen (2017–2019)

Knut Arild Espegren (2018–2020)

Rune Espevik (2018–2020)

Judith Hageberg (2018–2020)

Kjetil Homdal, varamedlem for ett år

 

Valgnemda:

Ole Kjell Gundersen (2017–2019)

Maren Bøe (2017–2019)

Aud Jorunn Birkedal Aas (2018–2020)

Hans Arne Rogn (2018–2020)

Jakob Hånes (2018–2020)

Terje Fossdal, varamedlem for ett år

Sveinung Seljås, varamedlem for ett år

 

Rådsmøtedelegater:

Følgende syv ble valgt som rådsmøtedelegater for tre år:

Regionleder

Regionstyreleder

Eivind Jåtun

Knut Arild Espegren

Helge Norheim

Mangor Harestad

Bjørn Hinderaker

 

Varamedlemmer er :

Even Eftestøl, Sverre Høgsås, Anders Martin Pedersen, Audun Raen, Kristen Salmelid, Åge Solsvik og Jørn Åsulf Vrålstad.

 

 

 

 


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.