> NLM / Norge / Region sør / Nyheter / Står vi i veien for vekst?Står vi i veien for vekst?

Foto:Sonja Leirvik og Ellen Sørlien

- NLM Region sør lekker i alle ender, og det har vi gjort i 40 år. Klarer vi ikke snu den trenden nå, har vi om få år ikke noe å bidra med til ytremisjonsarbeidet. Da vil vi ha nok med å klare våre regionale forpliktelser.

Fellesskapsutvikler Marit Andersen innledet til samtale om arbeidet i regionens årsmøte i Grimstad lørdag 26.mai. Hun viste til utviklingen i regionen fra 1981 og fram til nå, med en halvering av antall foreninger og betydelig nedgang i gaver til misjonen. Hun utfordret misjonen til særlig å se på sine strukturer. Står vår måte å organisere oss på i veien for å frigjøre krefter til vekst? Videre trenger vi å evaluere hvordan vi utnytter våre ressurser. Er det greit at vi lønner forkynnere til hovedsakelig å reise rundt å treffe kristenflokker hvor vi sjelden møter ufrelste, eller må vi gjøre noe radikalt med hvordan vi legger opp arbeidet vårt? Innlegget skapte stort engasjement, og nå blir det viktig at samtalen fortsetter i våre ulike fellesskap!

Datooga-folket

Den samme utfordringen dukket opp i misjonsmøtet, hvor Asle Jøssang tok forsamlingen med til datooga-folket i Tanzania. Hans utgangspunkt var spørsmålet hvordan kirken og misjonen forholder seg, når strategi og kristenliv kolliderer med samfunnsstrukturene hos de vi ønsker å nå. Flerkoneri har vært en grunnleggende samfunnsordning hos datoogaene, med sosiale, økonomiske og politiske funksjoner. Hva skjer når disse strukturene møter det bibelske ekteskapssynet? Jøssang mener det er viktig at kirke og misjon opptrer med stor ydmykhet og respekt for denne type problemstillinger. Kravet om tilpasning til et kristent ekteskapssyn har i mange år støtt datoogaene bort fra kirken, fordi hele deres samfunnsstruktur blir utfordret. Jøssang oppfordret misjonsfolket til fortsatt å huske på datooga-folket i bønn, selv om vi ikke lenger har utsendinger der.

Evjetun

I årsmøtet fikk også situasjonen ved Evjetun leirsted mye oppmerksomhet. Det siste året har regionstyret jobbet mye med å avklare veien videre der. Den økonomiske virkeligheten er svært krevende, og til tross for et forsiktig overskudd i 2017 er framtiden for leirstedet usikker.

Barna hjalp Linkus

Også barne- og ungdomsmøtene hadde fokus på Tanzania. Familien Krogedal fortalte fra Haydom sykehus, og Sonja Leirvik hadde andakt om å tjene hverandre. Etter møtet var det tid for «Linkus-løype», hvor oppdraget var å hjelpe Linkus å levere en viktig pakke til Tanzania! Engasjementet var stort hos de frammøtte barna, som koste seg i det flotte sommerværet!

Besøk

Leder i NLM Norge, Kåre Johan Lid var invitert til å holde bibeltime under Regionmøtet. Han tok utgangspunkt i Jona-boken i GT. «Stå opp, gå til…..» – Guds ord får stadig mindre innflytelse i samfunnet vårt generelt, kanskje i ditt og mitt personlige liv også, sa Lid. Kallet vårt er å forkynne Guds underfulle lys inn i en mørk verden. Det er aldri for mørkt til å tenne et lys, sa han. Jona-boken forteller om omvendelsens nødvendighet. Hører du Jesu stemme om å følge han? Han kaller til tjeneste og misjon i vårt eget land og utover landegrensene. Vi er kalt til et liv i tjenste sa, Kåre Johan Lid.

Thor Fremmegård bar fram hilsen fra NLM`s hovedstyre. Han minnet om organisasjonens arbeid ute og misjonens arbeid i Norge. Han trakk fram utviklingen av det forsamlingsbyggende arbeidet, samtidig som en ser en tilbakegang i arbeidet på bygdene. – Det er blitt færre forkynnere og færre som spør etter forkynnere. Hva gjør vi for å ta vare på kontaktene og bygdearbeidet vårt? Dette er noe av det det samtales om i hovedstyret nå, sa Fremmegård.

Forsamlingen i Grimstad gjorde en formidabel innsats i å legge til rette for et godt Regionmøte. Godt hjulpet av det flotte været ble årets Regionmøte en flott opplevelse for alle frammøtte. Det ble gitt i overkant av 35 tusen kroner til misjonen.


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.