> NLM / Norge / Region sør / Nyheter / Økonomi 2017 – NLM region sørØkonomi 2017 – NLM region sør

Ill: Livar Veggeland

Driftsinntektene for regionen falt i fjor med 6,2% til 16.033.806 kr. Hovedsakelig skyldtes dette et fall i gaveinntektene på 818.481 kr.

Totalt endte gaveinntektene i 2017 på 15.187.516. Både en negativ utvikling i enkeltgaver (-211.225), gaver fra misjonsfelleskap (-158.663) og i skoleprosjektene (-345.684) sammenlignet med året før, bidro til dette. På den positive siden var det en fin vekst i den faste givertjenesten (+118.356) som nå står for over en tredjedel av gavene som blir gitt i regionen.
På kostnadssiden var det en økning på 1,5% som gjorde at de totale kostnadene i regionen endte på 10.592.069 kr.
Gjenbruksbutikkene i regionen gav nok en gang solid innvirkning på bidraget fra regionen til hovedkassen, med totale overføringer på 3.819.138 kr. Det gjorde at NLM region sør totalt bidro med 9.260.875 kr. til hovedkassen i NLM.
En stor takk til alle som har vært med og gitt både tid og penger som ligger bak det tallet – det står det stor respekt av! Samtidig har vi i felleskap en oppgave foran oss når det kommer til å snu den noe bekymringsfulle utviklingen på gavesiden, slik at vi fortsatt skal kunne satse friskt i arbeidet i regionen. Dette som vi på samme tid fortsetter med å gi et solid bidrag til aktiviteten på misjonsfeltene. 

Dette kan vi sammen få til i 2018!

Det vil bli gitt en mer detaljert orientering om regionens regnskap under årsmøte i Grimstad 26.mai.


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.