> NLM / Norge / Region sør / Nyheter / Mobilisering for EvjetunMobilisering for Evjetun

Region sør oppretter gavekonto til fordel for Evjetun. Gavene går uavkortet til å redusere gjeldsbyrden.

I kjølvannet av Region sørs årsmøte i slutten av mai har vi mottatt en rekke signaler om Evjetun-venner som ønsker å komme leirstedet i møte med en gave. De ønsker å bidra til å redusere den langsiktige gjelden på over seks millioner kroner. Det har derfor blitt jobbet for å opprette en egen gavekonto for Evjetun, hvor alt som kommer inn skal gå til å betale ned på gjelden.

Gavekontoen som nå er opprettet er kontonummer 3000.39.70724, og det er attpåtil ordnet mulighet til å gi gaver via Vipps, og da er nummeret man må ta i bruk 528938.

I 2017 hadde Evjetun for første gang på flere år et positivt resultat, og i 2018 har det blitt jobbet godt med å styrke inntjeningspotensialet. Regionstyret ønsker derfor å se om tiltakene som er satt i gang kan gi ytterligere styrking av økonomien, og har bedt om en oppdatert analyse av økonomien fra regionens administrasjon i august. Regionstyret vil bruke høsten til å se hva slags effekt tiltakene har hatt. Det kan ikke utstedes garantier for at tiltakene har den ønskede effekten, men både regionstyret, administrasjonen og Evjetuns styre jobber for å finne forsvarlige og ansvarlige løsninger. Skulle det skje, at driften likevel ikke lar seg forsvare, har gavene vært med på å bidra til å senke Misjonssambandets gjeld knyttet til Evjetun leirsted. Det gir den umiddelbare effekt at NLMs gjeldssituasjon bedres, noe som kan bidra til å gjøre det mulig å satse også andre steder. En gave er altså uansett ikke betydningsløs!

Klarer vi å styrke driften og samtidig mobilisere til en kronerulling for Evjetun, angriper vi problemet fra to kanter, med dobbel effekt! Kjenner du i ditt hjerte at du ønsker å bidra til en slik snuoperasjon for Evjetun, takker vi deg for den gaven du får fred for å gi. 

Vi takker initiativtakerne for engasjementet! Nå håper vi små og større gaver finner veien til gavekontoen!


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.