> NLM / Norge / Region sør / Nyheter / Livar Veggeland ny administrasjonslederLivar Veggeland ny administrasjonsleder

Livar Veggeland kommer fra stillingen som daglig leder i Gimlekollen Radio (Foto: Gimlekollen Radio)

Går inn i vikariat for Sven Åge Solli fra januar 2018. Det blir flere endringer i stabssammensetningen i løpet av neste år.

Etter at vår administrasjonsleder, Sven Åge Solli, i høst søkte og fikk innvilget permisjon fra sin stilling i ett år, har det vært jobbet grundig med å finne en kompetent erstatter til stillingen. Vi opplevde å få overraskende mange, og svært gode søkere til stillingen. Regionstyret leverte sin innstilling til NLMs hovedstyre ved utgangen av november, og i hovedstyrets møte 8.-9.desember fikk anbefalingen positivt svar! Valget falt på Livar Veggeland.

Livar er 33 år, og kommer fra Kvinesdal. Han har de to siste årene vært daglig leder i Gimlekollen Radio, og før det har han jobbet i Ventelo og National Oilwell Varco. Han har bachelorsgradsstudier i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder. Livar er aktiv i Misjonshuset i Kristiansand, hvor han for tiden fungerer som styreleder. Han har også vært aktiv i forsamlingens radioarbeid de siste årene, og han har vært noe benyttet som fritidsforkynner.

Vi håper å ha Livar i full aktivitet i regionledelsen så tett på 1.januar som mulig.Vær med og be om at Livar får en god inngang i oppgavene som venter i regionens administrasjon! Vi ønsker ham hjertelig velkommen inn i fellesskapet!

Forøvrig kan vi nevne at Sven Åge Solli fra 1.januar går inn som konstituert daglig leder ved Evjetun leirsted i en 60 % stilling i nåværende leders sykdomsfravær. Engasjementet er i første omgang stipulert til å gjelde fram til 1.april.

Endringer i stabssammensetning

Det vil i løpet av det neste halve året komme en del endringer i stabssammensetningen i regionen.

Først ute er Oddvar Høgevoll, som går over i pensjonistenes rekker 1.mars, etter nærmere 40 år som forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han skal de neste par månedene reise rundt i regionen og besøke noen av de utallige stedene han har fått anledning til å avlegge sitt vitnesbyrd. Vi kommer tilbake med et intervju med Oddvar i neste Utsyn med regionsider, som kommer i postkassene tidlig i februar.

1.mars er også datoen for nå Anne Gro Holthe

 går ut i permisjon fra sin stilling som barne- og kvinnearbeider i regionen. Hun skal i permisjonstiden jobbe som barnekoordinator for Kristent interkulturelt Arbeid i Kristiansand. Gjennom denne stillingen får hun mulighet til å jobbe tett på kvinner og barn fra ulike kulturer. Permisjonen varer ut 2018. Det jobbes med ulike løsninger for å ivareta arbeidet blant barna i regionen i hennes permisjonstid.

Så har også forsamlingsleder Henrik Hadberg

 i Misjonshuset i Kristiansand varslet at han og fruen har besluttet å vende hjem til Danmark i løpet av første halvår neste år. Henrik skal være forsamlingsleder i Misjonshuset fram til 11.mars, hvoretter han skal ha noe tid til å reise som forkynner i regionen fram til sommeren. Henrik og Inge har vært tilknyttet Misjonshuset siden høsten 2012. Arbeidet med å finne hans erstatter i regionen vil starte ganske umiddelbart.

I tillegg til disse stillingene, vil det i nær framtid også komme en ny utlysning etter forsamlingsleder til Skien. Denne stillingen har vært vakant i mange år, og nå gjør vi et nytt framstøt for å prøve å finne en god løsning for en strategisk viktig stilling i Region sør! Har du gode tips til hvem som kan være aktuelle kandidater, så send gjerne noen ord til oss i regionens ledelse! Selv om det til syvende og sist er Gud som kaller til tjeneste, skal vi sørge for å legge så godt til rette for en god prosess som vi kan. Gode, relevante kandidater mottas altså med takk!

Det er alltid spennende å ta fatt på utskiftninger i en stab! Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Samtidig er det naturlig med en viss utskiftning fra tid til annen, og nå får vi noen måneder framover med et litt større fokus på nyansettelser enn vi har vært vant med de siste årene. Vær med i bønn om at vi får gode folk også i disse oppgavene etter hvert!


Dagens bibelsitat

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.