> NLM / Norge / Region sør / Nyheter / Eivind Jåtun slutter som regionlederEivind Jåtun slutter som regionleder

Eivind Jåtun Foto: Ellen Sørlien

Etter seks år som regionleder i NLM region sør slutter Eivind Jåtun i stillingen.

–  Jeg har, etter en del grubling de siste par ukene, kommet til at jeg ønsker avløsning som regionleder, og derfor har jeg nå levert min oppsigelse, sier Jåtun. Bakgrunnen for min avgjørelse er i hovedsak at jeg tror regionen står foran omstillinger og endringer som jeg ikke er tilstrekkelig kompetent til å lede. Vi er alle enige om at vi trenger å se en dreining i vårt arbeid, og her vil både økonomi, strategi og type personell vi trenger være viktige faktorer for å lykkes. Det vil også være nødvendig å ha et relativt langsiktig perspektiv på disse prosessene, og det krever både overskudd og motivasjon. Motivasjonen er det i og for seg ikke så mye å si på, men jeg er usikker på om jeg vil klare å stå i dette over lengre tid. Derfor tenker jeg det er riktig å overlate lederrollen til andre nå, som kan ta over og skape de nødvendige endringene, sier Jåtun.

Eivind Jåtun har fått tilbud om andre oppgaver i NLM. – Samtalene rundt dette er ikke helt i mål enda. Jeg har behov for å se på hvordan oppgavene kan passe inn i livene til både Tone og meg, før jeg svarer. Men jeg er glad for at det fortsatt vil være bruk for meg i andre oppgaver!

Det har vært mange store og tunge arbeidsoppgaver i regionen de siste årene. Eivind Jåtun har gjort en god og viktig jobb som regionleder i Region sør, og det uttrykkes både beklagelse og forståelse for at han nå har valgt å slutte som regionleder.

Eivid Jåtun har vært NLM`er hele livet. Han har vokst opp som misjonærbarn i Japan og har senere, sammen med kona Tone og de tre barna, vært misjonær i både Kenya og Tanzania. I perioden 2007–2011 var han tilknyttet arbeidet i Misjonshuset i Kristiansand, først som ungdomsarbeider og senere som forsamlingsleder. Jåtun tok over som regionleder i Region sør i 2012.

Endelig sluttdato er enda ikke avklart. Regionstyret har satt ned et ansettelsesutvalg bestående av Kåre Johan Lid, Kristen Salmelid og Kjellaug Inntjore til å jobbe med utlysning og ansettelsesprosess. De håper og ber om at den prosessen skal gå fint, og at ny regionleder er på plass i løpet av noen måneder.

Vi retter en varm takk til Eivind Jåtun for den store innsatsen han har lagt ned som regionleder i Region sør gjennom disse seks årene, og ønsker Guds velsignelse over nye arbeidsoppgaver.


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.