> NLM / Norge / Region nord / Nyheter / Skoghus leirsted - veien videre



Skoghus leirsted - veien videre

Regionstyret behandlet Skoghus sin fremtid på sitt styremøtet fredag 16.02.2018.

Ombygging av hovedbygget

Skoghus-styret har et par år arbeidet med et prosjekt for en ombygging av hovedbygget på Skoghus Leirsted. Planen var en delvis ombygging av hovedetasjen, og en helt ny andreetasje over hele bygget. Fra i høst av har Leiknes AS vært inne i bildet for å beregne hvor mye som må gjøres med det gamle bygget, og hvor mye dette trolig vil koste. På nyåret ble det avklart at planene for en større ombygging, virket mindre aktuell pga totalprisen. Etter en testamentarisk gave, og salget av steinbruddet ved Skoghus, er det om lag fem millioner kroner tilgjengelig på bok. I følge Leiknes sine beregninger vil dette holde til et nytt tak, med de forsterkninger som trengs, men ikke stort mer.

Nye tanker og idéer

Så ble det i forkant av regionstyremøtet lansert to ulike planer for veien videre. Den ene er en plan for å renovere hovedhuset på Skoghus ved å ta utgangspunkt i eksisterende bygg. Man vil kunne renovere store deler av hovedbygget ved å bruke anslagsvis 4,5 mill. Da vil hovedbygget stort sett se ut som i dag utvendig, men med et tilbygg på ca 50 m2 ved inngangspartiet. Yttervegger og tak skiftes, og huset etterisoleres. Innvendig vil hovedetasjen være totalrenovert og delvis ombygd.

Så ble det også lansert en annen ide. Det var om tiden er inne for å tenke helt nytt om arbeidet. Hvordan dette eventuelt skal se ut er langt fra avklart. Men en tanke er å ta et bevisst valg nå, før man setter i gang med å bruke 4-5 millioner. Skal man pusse opp Skoghus, eller skal man gjøre den store investeringen et annet sted? Det konkrete forslaget går på å vurdere å selge Skoghus, og bruke midlene til å bygge et «misjonssenter» på tomten til Nordborg. Målet er da at skolen og leirdriften kan dra nytte av hverandre, og at det også kan skje flere ting med utgangspunkt i dette misjonssenteret.

Prosessen videre

Regionstyret tok ikke stilling til noen av de to forslagene, men bad regionens administrasjon arbeide videre med dem. Helt konkret må man jo finne ut om Nordborgalternativet i det hele tatt er realistisk å gå videre med, og hva det i så fall må investeres i. Videre må man få rede på hva misjonsfolket egentlig ønsker. Har Skoghus fremdeles en viktig plass? Derfor ønsket regionstyret at administrasjonen får ut noe info til misjonsfolket, og at de får anledning til å gi tilbakemelding, både skriftlig og på et eget møte som vi inviterer til.

Vi på regionkontoret vil derfor sende ut et infoskriv før påske til foreninger og kontaktpersoner i Midt-Troms. Dette vil også legges ut på nett. Her vil vi presentere de to planene. Deretter vil vi invitere til et infomøte etter påske, der misjonsfolket kan komme med innspill i saken. Regionstyret har sitt neste møte 26. april.

Ingen vedtak

Jeg vil understreke at det ikke er vedtatt noe konkret. Regionstyret har ikke tatt stilling til noen av alternativene. Men ønsker å utrede de ulike alternativene, og å få misjonsfolket i tale. Målet er uansett å nå barn, unge og voksne med evangeliet om Jesus Kristus, enten det nå skjer ut ifra det ene eller det andre stedet. Så må vi være i bønn om at det skjer, og at vi kan få en god prosess og en god konklusjon.

Øystein Hitland, regionleder NLM region nord

 

 


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.