> NLM / Norge / Region nord / Nyheter / Regionstyret har konstituert segRegionstyret har konstituert seg

Regionstyret i NLM Region Nord, fra venstre: Ivar Tolo, Edgar Gamst Kristoffersen, Øystein Hitland (regionleder), Kjetil Apeland (nestleder), Åge Sele, Linda Odland Olsen, Kjell Iversen (3. vara) og Kjetil Rege (styreleder). Monja Bråthen, Elisabeth Kringstad( 1. vara) og Anne Christine Dahlberg (2. vara) var ikke til stede.

På regionstyremøtet i Tromsø 29. august ble Kjetil Rege valgt til regionstyreleder og Kjetil Apeland til nestleder i regionstyret.

Vi er glade for at Kjetil Rege (Silsand) og Kjetil Apeland (Bodø) har tatt på seg vervene som styreleder og nestleder i Regonstyret i NLM, Region Nord. Vi må huske på dem, og resten av regionstyret i våre bønner, sammen med andre som er i ledelsen i vår misjon på ulike nivå.

Arbeidsutvalget

Styreleder og nestleder utgjør sammen med regionleder arbeidsutvalget i regionen, som kan behandle saker mellom møtene i regionstyret, hvis det er behov for det. Administrasjonsleder Kristin Bakeng Olufsen møter fast i Regionstyret som referent. Ung-leder Øivind Ruud Kringstad har møte- og talerett.

BUR

Regionens Barne- og Ungdomsråd (BUR) konstituerte seg også 29. august. På BUR-møtet i Harstad ble Kjell-Ivar Kvalvik Johansen fra Bodø gjenvalgt som leder. Magne Aarbø fra Tromsø fortsetter som nestleder i BUR. Husk også på BUR, og barne- og ungdomsarbeidet vårt i bønn.


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.