> NLM / Norge / Region nord / Nyheter / Ny medarbeider i Fjellheim...Ny medarbeider i Fjellheim Misjonsforsamling

Andrea Màrkus Nilsen er fra 1. september ansatt i en 20 % stilling som forsamlingsarbeider i Tromsø.

Behovet for ressurser i Fjellheim Misjonsforsamling har økt i den senere tid, og på siste regionstyremøte bestemte styret og øke bemanningen med inntil 50 % stilling. Stillingen lå allerede i budsjett for 2015. 

Utvidelse og nytilsetting

Johannes Sæleset har vært engasjert som forsamlingsarbeider i 20 % stilling de siste 2 årene. Hans stilling er nå utvidet til 30 %, og det er samtidig ansatt en ny medarbeider i 20 % stilling fra 1.9.

Johannes har fra samme tid gradert farspermisjon, så det var godt å få inn ekstra bemanning. Andrea Màrkus Nilsen kommer fra Ungarn, men har bodd i Tromsø i 7 år.

Forsamilngsleder

Det har i lengre tid vært utlyst stilling som forsamlingsleder i Fjellheim Misjonsforsamling. Ønsket er å få ansatt noen i denne stillingen. I mellomtiden er vi takknemlig for at Johannes og Andrea har sagt seg villig til å ta administrativt arbeid i forsamlingen. Med økt stillingsressurs vil de se om det er mulig å få til noe nytt arbeid tilknyttet forsamlingen. 


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.