> NLM / Norge / Region nord / Nyheter / Lisbeth Fjell Leithe er ansatt i SaltenLisbeth Fjell Leithe er ansatt i Salten

Lisbeth Fjell Leithe er ansatt i 30 % stilling som områdearbeider i Salten.

I forbindelse med at Annbjørg Boge blir pensjonist til våren, har vi lyst ut 100 % stilling i Nordland. Lisbeth Fjell Leithe fra Bodø er ifra 1. januar ansatt i 30 % stilling som områdearbeider, for å koordinere NLMs arbeid i Salten.

Lisbeth er egentlig namdaling, men har bodd mange år i Nordland. Hun er gift med Terje, og de har sju voksne barn. Lisbeth har i alle år vært engasjert i NLMs arbeid på ulike måter. Hun har ikke minst hatt et sterkt engasjement inn imot barne- og ungdomsarbeid, og har vært mye på Jakobsbakken. Vi er glade for at Lisbeth nå har sagt ja til å bidra i arbeidet vårt som ansatt.

Følge opp arbeidet

Hun vil få et spesielt ansvar for å følge opp foreninger og kontaktpersoner for NLM i Salten. Hun vil selv ha noe møtevirksomhet, og vil ellers være den som fordeler frivillige og ansatte forkynnere, slik Annbjørg har gjort de siste årene. Lisbeth vil også følge opp de større arrangementene som har vært i området.

Vil ansette flere

Vi arbeider videre med å ansette flere i Salten-området, både med tanke på forsamlingen i Bodø, og med tanke på arbeidet i resten av Salten.


Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.