> NLM / Internasjonalt / Stor-Kina / Nyheter / De største øyeblikkeneDe største øyeblikkene

Ill.foto: Torgeir Henden

Tjenesten i Stor-Kina består av flest vanlige dager, men NLM har mange spennende prosjekter og er involvert i mye givende arbeid, melder NLMs utsendinger i Stor-Kina. 11.–14. februar var de samlet til konferanse i Chiang Mai i Thailand. 

Forlatte barn

Styrets rapport til konferansen peker på de store endringene i det kinesiske samfunnet. Urbaniseringen de sist tiårene har blitt en stor sosial utfordring. Mange foreldre forlater barna hos besteforeldre eller til seg selv, for å reise til storbyen og finne arbeid. De som er igjen klarer ikke å følge opp barna godt nok.

Siden 2015 har NLM drevet Norad-prosjektet «Forlatte barn». Målet med prosjektet er å prøve å hindre at foreldrene forlater barna i første omgang, eller at de som får ansvar for barna, får hjelp til å ivareta dem.

Prosjektet, som er i samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter, har fått mye positiv omtale.

  

En av de svakeste gruppene i samfunnet er de funksjonshemmede. Selv om de i dag har rettigheter i det kinesiske lovverket, er det lite som er tilrettelagt. Noen organisasjoner og kirker har begynt å gi undervisnings- og aktivitetstilbud.

Gjennom Superblink og Barnas Misjonsprosjekt skal NLM støtte et slikt prosjekt. 

  

Muligheter og innstramming

Kina har mange muligheter. Samtidig ser vi en gradvis innstramming og økt lovregulering. Det er uklart i hvor stor grad dette vil påvirke NLM sitt engasjement.

Styret peker også på i sin rapport at urbaniseringen har ført til mange menigheter i byene, mens veksten på landsbygda har flatet ut. Våre kontakter ønsker fortsatt samarbeid om opplæring.

  

Hongkong og Taiwan

Vi ser at NLM sine samarbeidskirker både i Hong Kong/Macau (HKMLC) og på Taiwan (LCROC) har en felles utfordring med å rekruttere nye medarbeidere. Samtidig er det oppmuntrende å erfare hjertevarmen og pågangsmotet i mange av menighetene. Høsten var kirken på Taiwan vertskap for «4-landskonferansen» med NLM sine samarbeidskirker i Japan, Hong Kong/Macau og Taiwan. Temaet for konferansen var «Hvorfor er vi lutherske?».

Påfyll

Konferansen er en blanding av åndelig påfyll, sosialt fellesskap og saksbehandling. Et par økter hadde fokus på diakoni og NLMs verdiplakat. En halv dag var også satt av til seminar om å ta vare på seg selv, med undervisning fra sjelesorg- og rådgivning-senteret The Well International i Chiang Mai.

Regionleder for Japan, Indonesia og Stor-Kina Olav Vestbøstad var også med på konferansen.

 

De største øyeblikkene

Tjenesten i Stor-Kina består av flest vanlige dager. De største øyeblikkene oppstår i møte med enkeltpersoner som blir berørt av evangeliet om Jesus. Det gir inspirasjon til å fortsette tjenesten.

På vegne av utsendingene i regionen vil vi takke for muligheten til å leve og bo i Stor-Kina.


Stedlig representant

 

Dagens bibelsitat

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.