> NLM / Internasjonalt / Sør-Amerika / Nyheter / Gamle skatter i ny designGamle skatter i ny design

Gamle bibelkurs blir nå redigert slik at det skal være lettere tilgjengelig for kirkenes medlemmer. 

I Peru og Bolivia har tidligere misjonærer og nasjonale arbeidere produsert nærmere 40 kurs som tilhører CLET, men det kan se ut som om de har blitt glemt litt bort. Det er heller ikke gjort så mye med disse de siste 20 årene, og de kan derfor fremstå noe utdatert. Det har vi begynt å gjøre noe med. Vi har hentet frem gamle skatter,  redigert de litt, oppdatert pedagogikken noe, laget studieguider og gitt de ett nytt design.

   

Sommerbibelskole og desentraliserte kurs 

Clet begynte som sommerbibelskole som gikk over to måneder i Sucre i Bolivia og Juliaca i Peru. I begynnelsen hadde de stor betydning og oppslutning. De siste årene var oppslutnignen veldig lav, særlig i Peru, og her var det nødvendig med en omstrukturering. Sommerbibelskolen ble redusert til to uker, og resten av undervisningen ble lagt til de lokale menighetene.

  

CLET desentralisert 

Misjonen ble bedt om å opprette Celt-desentralisert - et tilbud som går ut til de lokale menighetene, hvor de selv står for undervisningen, men med god hjelp av ferdiglagde kurs. Det ble opprettet et bibliotek med kursmateriell til utlån både i Juliaca, på Setela og i Arequipa. I den forbindelsen ble det også kjøpt inn en del nye kurs, og det ble laget nye kurs med DVD. Bibliotekene er delt inn i fire undergrupper: Barn, familie, basiskurs og kurs for ledere og har dermed et enda videre spenn en det sommerbibelskolene har.

 

   

  

Økende interesse

I Peru ser vi at interessen for sommerbibelskoles har vokst etter omstruktureringen. De nye og fornyede kursene kan brukes som deler av sommerbibelskoen. CLET i Bolivia vil også bruke noen av kursene på sin sommerbibelskole. 

  

Kurs lokalt

De fornyede kursene er også tilpasset slik at de er lette å ta i bruk i lokalmenighet, enten til bruk i gudstjenesten eller til undervisning i smågrupper.

  

Vidt spekter 

Til nå har vi revidert ni kurs og skrevet tre nye, som er blitt presentert for pastorene våre. Det er gledelig å se at en del av kursene er tatt i bruk av flere menigheter allerede, både i Juliaca, Arequipa og Tacna. Temaene på kursene som er klare er: Tilgivlese, Evangelisering, Gudstjenesteliturgi, Pastoralbrevene, 1. Korinterbrev, Urkirkens historie og Kristen etikk. Det er også noen kurs om forvalteransvar og katekisme som snart går i trykken. Et ganske vidt spekter med andre ord, som kan være med å utruste kirkene våre, og hjelpe de til å stå på egne bein.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Dagens bibelsitat

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.