> NLM / Internasjonalt / Sør-Amerika / Nyheter / Dristige vedtak i IEL-PDristige vedtak i IEL-P

Den nasjonale pastoren Jose Maynita informerte generalforsamlingen om situasjonen i kirken. Til venstre for ham sitter hovedstyret.

IEL-P er i en utfordrende økonomisk situasjon, og en enstemmig generalforsamling ville gjøre drastiske endringer i driften.

Den 29 og 30. november var det ekstraordinær generalforsamling i NLMs samarbeidskirke IEL-P. Det var kirkens økonomiske situasjon som sto på dagsorden, og de 32 delegatene og litt over 50 observatørene fikk høre om, og debatere situasjonen.

NLMs og kirkens bidrag

NLM har en fastlagt strategi for hvor mye økonomisk støtte våre samarbeidskirker skal motta. For kirken i Peru betyr dette at den økonomiske støtten som kommer fra Norge har minket, og skal fortsette å minke med ca 50.000 kroner hvert år. Strategisk er dette viktig, for at vår samarbeidskirke en dag skal bli økonomisk selvbærende.

Kirken har nok vært litt for offensive når det gjelder antall ansatte pastorer, noe som er tydelig i regnskapet. Pastorlønninger opptar nesten 90 % av kirkens totale utgifter. Lokalkirkene har heller ikke fulgt opp avtalene de hadde inngått om innbetalinger av pastorlønnen.

Det er derfor gledelig å se at kirkens ledelse nå viser modenhet og ønsker å være åpne om realitetene og utfordringer som kirken vil møte i årene som kommer. At en enstemmig generalforsamling nå ønsker forandring oppleves som en tillitserklæring til hovedstyret og til pastor nasjonal.  

Tøffe vedtak

Hovedstyret i kirken hadde lagt frem 8 forslag til veivalg. Hvilke forandringer som bør gjenomføres ble debatert, og det ble vedtatt at hovedstyret bør jobbe videre med noen av forslagene.

Det mest dristige forslaget som man skal jobbe videre med er en omorganisering av ansettelesesforholdene til pastorene. Man ønsker i fremtiden at disse skal ansettes lokalt, og ikke nasjonalt. Dette medfører i praksis at de fleste pastorer vil bli oppsagt av nasjonalkirken, og ansatt på egne kontrakter i lokalkirkene. Dette forandrer arbeidsvilkårene til pastorene, men gjør at alle lønnskostnadene blir utbetalt lokalt, og derfor frigjør midler i nasjonalkirken. En representant for pastorene sa under generalforsamlingen at de er inneforstått med situasjonen, og takknemlige for den åpne og gode fremstillingen og arbeidet som hovedstyret har gjort. Det skal også sies at det kan gjøres personlige avtaler, spesielt med pastorer som har kort tid igjen før pensjonsalder.

Andre forslag som vil  bli jobbet videre med er bedre bruk av eiendommer, også når det gjelder salg og utleie. Man vil også se muligheter for å slå sammen/legge ned kirker for å få en mer økonomisk drift av eiendom og lokaler.

Vær gjerne med å takk for at generalforsamlingen ble god, og at det var enighet. Be gjerne for pastorene, for menighetene og for hovedstyret i kirken. De har alle havnet i en vanskelig situasjon, hvor det kreves visdom og omsorg i fortsettelsen.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Dagens bibelsitat

Rom 15:7 Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.