> NLM / Internasjonalt / Nord-Afrika / Nyheter / Månedens misjonsområde oktober:...Månedens misjonsområde oktober: Nord-Afrika

Ill.foto: unsplash.com

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. Vi ønsker både å bidra til å bedre levevilkårene for marginaliserte grupper og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Bønneemner:
  • Be om at det skal bli skapt arbeidsplasser (spesielt for ungdom).
  • Be om at folket skal få håp om en bedre fremtid.
  • Be om at de som er troende må få (fri)modighet til å være vitner.
  • Be om kløkt og visdom når de som er utsendt etablerer relasjoner.
  • Be for språk- og kulturlæring.
  • Be om enhet og forsoning mellom de troende.

Nord-Afrika blir ofte omtalt som Maghreb (eller Maghrib), som er betegnelsen på den delen av Afrika som ligger vest for Nilen og nord for Sahara. Maghreb regnes nå for å bestå av statene Vest-Sahara, Marokko, Algerie og Tunisia, av og til også Libya og Mauritania.

   

Kristendom i Nord-Afrika

Disse landene har historisk sett hatt nær kontakt med sine sør-europeiske naboland på den andre siden av Middelhavet, og var også et sentrum for tidlig kristendom. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra. Mye takket være disse dreide fokuset for kristenheten fra øst til vest og fant etter hvert sin vei også til Norge.

I dag er kristendommen en minoritetsreligion, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Likevel ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene omvendt seg til kristendommen, særlig til evangelisk kristen tro. De fleste av disse utøver i dag sin tro mer eller mindre i skjul.

   

NLM i Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Nord-Afrika ble etter hvert vedtatt som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet, men tillater kristne fagfolk som kan være med og utvikle landene. NLM ønsker å arbeide gjennom kristne fagfolk, utvikling og samarbeid med lokale kristne.

De politiske omveltningene vi har vært vitne til i regionen de siste årene skaper store sosiale problemer. Regionen sliter med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom.

NLM samarbeider derfor med en kristen organisasjon for å bedre levevilkårene for marginaliserte mennesker i dette området, og vi er svært takknemlige for dette samarbeidet.

  

Et arbeid i vekst

NLM har i dag fem voksne utsendinger i Nord-Afrika. Videre planlegger NLM å sende ut 3 utsendinger til, slik at NLM innen relativt kort tid vil ha 8 utsendinger i området.

Arbeidet er i vekst, men det tar tid å etablere seg – ikke minst er språkstudiene krevende. Det tar også tid å knytte kontakter og utvikle relasjoner, og utsendingene trenger din forbønn når de nå skal etablere seg i et helt nytt område.

   

Må være forsiktige

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika legger også enkelte begrensninger på hvordan man informerer om dette arbeidet. I en region med stadige konflikter og terrorfare må sikkerheten stå i høysetet.

Vi ønsker å formidle mest mulig informasjon om arbeidet, men kan sjelden gå i detaljer når det gjelder utsendinger, steder og konkrete prosjekter. Dette er viktig for å ivareta sikkerheten ikke bare for utsendingene, men også for lokale kristne.

Likevel trenger både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen din støtte. Vi håper du vil huske på dem i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen øverst i saken.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å være bevisste på den særlige rollen de kan spille i informasjonsarbeidet. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for hjelp til å få mer informasjon om arbeidet!

  

Film

 

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

   

Bidra til arbeidet

Det viktigste du kan gjøre for å støtte NLMs arbeid i Nord-Afrika er å be.

I tillegg er vi svært takknemlige for økonomisk støtte. Misjon koster penger, ikke minst når man er i etableringsfasen av et nytt arbeid. Den nåværende valutasituasjonen gjør også NLMs utenlandsarbeid mer kostbart.


Regionleder

Regionleder Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika

NLM Utland

95 91 01 24

Dagens bibelsitat

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.