> NLM / Internasjonalt / Japan / Nyheter / Vil nå flere i JapanVil nå flere i Japan

Hele misjonærstaben sammen med Frikirkens misjonærer og gjester fra Norge og Finland. Foto: Marius Bergersen

Enkel og kontaktskapende evangelisering og satsing på barne- og ungdomsarbeid var på agendaen da Japan-misjonærene samlet seg til konferanse.

Fra 4. til 8. april var vi, tradisjonen tro, samlet til misjonærkonferanse på Hiruzen leirsted. Frikirkens misjonærer var der samtidig. På den måten fikk begge parter et større fellesskap.

Vi hadde måltider og deler av programmet felles. Ikke minst for barna var det fint å ha flere å leke med.

   

Nytt evangeliseringsopplegg

Frikirkemisjonærene underviste oss i NLM i et evangeliseringsopplegg som de selv har hatt mye glede av.

Ut fra fire spørsmål skal man i løpet av en kort stund komme i kontakt med nye mennesker. Hvordan ta kontakt med for eksempel sidemannen på toget, vitne kort om Jesus og invitere til videre kontakt?

Etter litt undervisning øvde vi på opplegget ved å praktisere på hverandre.

     

Besøk fra VJELK

Kirkepresident Rei Nagata og to andre fra Vest-Japan Evangelisk-Lutherske Kirke presenterte VJELKs visjoner for barne- og ungdomsarbeid.

De ønsker å få til en ordning med en ledergruppe bestående av én japaner, én nordmann og én finne, som kan utvikle og samordne barne- og ungdomsarbeidet i VJELK.

   

Barne-og ungdomsarbeid må prioriteres

I mange menigheter er det få eller ingen ungdommer. Uten ungdom vil menighetene etter noen år dø ut.

Både NLM og VJELK er enige om at vi må satse på barne- og ungdomsarbeid. Spørsmålet er hvordan finne gode løsninger, og hvordan finansiere det man ønsker å satse på.

   

Interessante gjestebidrag

Gjester fra Finland og Norge gledet oss med bibeltimer og foredrag. Blant annet gav Lars Inge Magerøy oss et interessant innblikk i Martin Luthers liv og hans betydning for reformasjonen.

Harald Endresen fra Norea Mediemisjon delte med oss hvordan Norea har endret på strukturen i arbeidet sitt, og om deres nye visjoner for misjon i Japan.

   

På gudstjeneste i bygda

Søndag formiddag deltok vi alle på gudstjenesten i Hiruzen lutherske kirke. Menigheten ble veldig glad for besøk. Med alle oss var kirken fullsatt.

En mann som noen av misjonærene hadde truffet under et bad i varme kilder dagen før, kom til kirken for første gang.

  

Vi dro hjemmefra i over 20 grader, men våknet siste dagen til snø og kuldegrader på Hiruzen. Foto: Kari Opperud

   

Takk!

Misjonærene i Japan er takknemlige for et godt samarbeid med ledelsen både i NLM Norge og i VJELK. Vi er også takknemlige for at Liv Bakke Magerøy nok et år tok på seg en 50 % stilling som stedlig representant i Japan. Egentlig skulle hun ha gått av med pensjon.

   

Så er vi takknemlige for at Bård Hauge er villig til å overta fra august, og at også flokken utvides med nye utsendinger, to familier og en enslig!

Flere av oss blir snart pensjonister, så det skal bli flott å få ut nye unge med kall til Japan!    

   

Sist, men ikke minst, går takken til misjonens Herre og til de mange misjonsvennene som trofast står sammen med oss år etter år!

  


Stedlig representant

Stedlig representant

Japan

078-221-8366

090-7889-1802

Dagens bibelsitat

Jak 1:5 Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.