> NLM / Internasjonalt / Indonesia / NLM i IndonesiaNLM i Indonesia

Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

  

Linker

 • Ressurser
 • Bønneemner:
  • Takk for at mennesker kommer til tro på Jesus i Indonesia.
  • Be om vekkelse blant de unådde folkegruppene malayu og sasak.
  • Be om mot, visdom og lydighet for utsendingene og de lokale medarbeiderne, slik at vi kan dele evangeliet med mennesker vi møter.
  • Be om at Den hellige ånd må fortsette å overbevise og arbeide i hjertet til dem vi er satt til å tjene.
  • Be om enhet mellom NLMs utsendinger og lokale medarbeidere, og at Guds plan alltid søkes.
  • Be om god helse for store og små på feltet.
  • Be om beskyttelse fra ulykker og åndelige angrep på utsendingene og deres familier.
  • Be om at utsendingene kan bli utrustet, slik at de kan tilegne seg kunnskap og få hjelp til å takle språket.
 • Prosjekter

 NLM har hatt utsendinger i Indonesia siden 1975. Fokuset har vært å styrke de kristne og motivere til misjon. NLM har jobbet innad i lokale kirkesamfunn og høgskoler.

   

Religionsblanding

Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi. Religionsblanding er utbredt både blant kristne og muslimer. Av Indonesias 240 millioner innbyggere oppgis mer enn 200 millioner å være muslimer. På øya Sumatra alene, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

 

I 2007 ble det vedtatt en ny langsiktig strategi for arbeidet i Indonesia. En skal fortsatt holde kontakten med gamle samarbeidspartnere, og vi ønsker å se en stadig mer styrket og utrustet kirke. Samtidig har nye muligheter åpnet seg. Det er etablert en lokal organisasjon som består av både nasjonale arbeidere og NLM-utsendinger.

   

Styrke lokalsamfunn

NLMs organisasjon jobber i fattige lokalsamfunn og har fokus på  helse, hygiene, jordbruk, fiske og lese- og skriveopplæring. NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene som allerede er til stede.

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å være med å skape positive endringer i sitt eget lokalsamfunn.

  

Psykososialt arbeid

NLM ønsker i samarbeid med statlige instanser å bidra til et forbedret tilbud for psykisk syke og reduksjon av stigma rundt psykiske lidelser.

Vi arbeider for at mennesker med psykiske lidelser skal få oppleve Guds kjærlighet, og vil hjelpe de psykisk syke i deres tilhelingsprosess.

      

Kirkepartnerskap og arbeid blant barn

Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker NLM å nå enda lenger ut med evangeliet. Vårt kirkepartnerskapsteam består av en nasjonal koordinator og flere nasjonale evangelister som vi støtter gjennom økonomiske midler, diverse materiale og forbønn.

Samarbeidet bærer frukter, og vi ser viktigheten av å gå sammen over tid og ha tålmodighet i tjenesten.

    

Fremdeles er det mange sovende kristne i Indonesia, og vi ønsker å være med å mobilisere den nasjonale kirken til misjonsarbeid gjennom vårt kirkepartnerskap. Vi satser også på barne- og ungdomsarbeid.

Det siste året har disse to teamene jobbet tett sammen, og vi vektlegger også nødvendigheten av å minne lederne i kirkene om hvor viktig arbeidet blant barn og unge er.

Under slagordet ”Kids for Christ” jobber teamet med seminarer for søndagskolelærere og utvikling og salg av materiell til disse.

    

Ill.foto: Daniel P.

NLM Indonesias administrasjonskontor ligger i Medan på Nord-Sumatra.


Stedlig representant

Stedlig representant/bistandsrådgiver

Indonesia

+6282329469046

Dagens bibelsitat

Heb 7:25 Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.