> NLM ung / Om NLM ung / Visjon og målVisjon og mål

NLM ungs visjon og mål

NLM ungs Strategi:

 

Nasjonal visjon og strategi

NLM Ung utarbeider den nasjonale strategien for NLMs barne- og ungdomsarbeid. Gjennom visjonen «Verden for Kristus» og med utgangspunkt i misjonsbefalingen (Matt. 28,16-20) har vi fire hovedretninger for arbeidet vårt:

UT: ”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler”

1.UT I VERDEN: NLM Ung vil være med på det verdensomspennende misjonsoppdraget og oppfostre en ny generasjon som vil ta ansvar for å bringe evangeliet til nye folkeslag og gjennom vårt arbeid skape gjensidige relasjoner med ungdom i andre kulturer.

2.UT I NORGE: Misjonsbefalingen gjelder også i vårt eget land. Vårt barne- og ungdomsarbeid skal være et utadrettet og oppsøkende arbeid som har som mål å vinne nye grupper og kulturer i Norge. Ønsker særlig å rette fokus mot unådde barn og unge i norske byer

INN: ”Døp dem (…) og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere”

1.INN I FELLESSKAPET (dåpsbefalingen): I dåpen fødes vi inn i et fellesskap, vi blir lemmer på Kristi kropp. Kristent arbeid er alltid en del av noe større enn seg selv. Vi vil bygge et helhetlig og sammenhengende arbeid og rekruttere og utvikle ledere som arbeider for dette

INN I TROEN (opplæringsbefalingen):I vår kultur må trosopplæring få en sentral plass i b/u-arb. Det skal omfatte både kunnskap, kjennskap og hjelp til praktisk trosliv. Vi vil utfordre til et liv i etterfølgelse, helliggjørelse og relasjon til Den treenige Gud.

NLM Ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. Som kristen misjonsorganisasjon henter vi vårt oppdrag fra misjonsbefalingen (Matt 28:16-20).
 

Derfor vil vi gå ut og bygge kristne fellesskap for barn og unge i vårt eget land, særlig i områder med lite kristent barne- og ungdomsarbeid.

Derfor vil vi ta ansvar for å gi evangeliet til nye folkeslag i andre deler av verden.

Derfor vil vi lede barn og unge inn til levende tro.

Derfor vil vi utruste og støtte ledere som vil være med på dette oppdraget.
 

Hvis du vil være med på dette oppdraget vil vi ønske deg velkommen til en offensiv og nyskapende organisasjon som ønsker å ta både Bibelen og barn og unge på alvor.

 

Hans Kristian Skaar, 
Leder NLM Ung


Dagens bibelsitat

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.