> NLM ung / Lag og støtte / FrifondFrifond

Frifond er en statlig støtteordning som mange lokale barne- og ungdomslag tilknyttet NLM ung, velger å søek støtte igjennom. 

FRIFOND

 • Hva er FRIFOND? 
  Frifond er en støtteordning opprettet av stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeidere blant barn og unge.
 • Hvem søker? 
  Det er sentralleddet i organisasjonene som søker Frifond på vegne av lokallagene. Lokallagene sender derfor inn årsmelding og søknad til NLM ung. Dette må gjøres innen en gitt frist (januar/februar) hvert år. Muligheten for å levere årsmelding og søke om Frifond åpnes på www.nlm.no/minside i avslutningen av hvert år. Påminnelse om dette blir sendt ut til alle lag.
 • Hva skal til for å få støtte? Laget må være et tellende lokallag for å få støtte.   

Tellende lokallag: 

 1. Er en selvstendig enhet i organisasjonen per 31.12 i grunnlagsåret.
 2. Har gjeldende vedtekter (NLM ung har standardvedtekter, disse ligger under fanen lag og støtte, ressurser på nett)
 3. Har minst fem tellende medlemmer.
 4. Har kontroll over egen økonomi (egen bankkonto).
 5. Har eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år.

NB! Lokallag der bare tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha fullverdige demokratiske rettigheter (15år) har dispensasjon fra dette kravet.

 • Hvordan fordeles pengene? 
  Sentralleddet står forholdsvis fritt til å velge hvordan fordelingsnøkkelen på de tildelte midlene skal være. NLM ung har valgt å fordele potten gjennom oppstartstøtte (kr.5000.- til hvert nyoppstartet, tellende lag), basisstøtte (til alle lag), medlemsstøtte (for antall tellende medlemmer) og prosjektstøtte (til enkeltprosjekter som prioriteres i forhold til vår nasjonale strategi).
 • Når utbetales pengene? 
  Pengene utbetales til NLM ung i juni/juli hvert år, og lagene får dem utbetalt til sin konto fra august og utover høsten.
 • Hva skal pengene brukes til? 
  Pengene skal brukes slik at det kommer lagets medlemmer til gode. Dette kan være på mat til samlingene, materiell og aktiviteter, turer/leirer eller andre ting.
 • Krav til dokumentasjon.
  Frifond pengene må være brukt opp innen 30.6 i året etter tildelingen. Penger som ikke er brukt opp, eller ikke er brukt slik at det kommer medlemmene til gode, må opplyses om til sentralleddet, og vil bli krevd tilbake. Lagene er pliktig til å oppbevare dokumentasjon (regnskap med kvitteringer/bilag) på hva pengene er brukt til. Dette kan innkreves av sentralleddet for kontroll

    

Andre støtteordninger

Kristelig studieforbund får i år ca 14 millioner kroner årlig i statlige midler som de fordeler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring (kurs, temasamlinger, leir, kor/musikk osv.) for voksne (14 år og oppover) på min. 8 timer for frivillige og ansatte!

Legater:


Dagens bibelsitat

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.