> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Stor økning til SiembraStor økning til Siembra

Fra overrekkelse av sjekk fra Siembra på UL 2017. Foto: Jonathan Moe

– Det er en myte at ungdom ikke gir. Til nå i år ser vi en økning på 20 prosent i fast givertjeneste til Siembra, sier markeds- og innsamlingsleder Grete Haukelid. 

Så langt i år har NLM fått inn hele 34,3 millioner kroner i fast givertjeneste. Det er en økning på nesten 1,8 millioner kroner. Av dette bidrar ungdom (under 26 år) med 1,76 millioner. Økningen er på over 20 prosent eller 330 000 kroner.

– Fast givertjeneste er svært viktig for NLM, og vi gleder oss over at så mange ungdommer er opptatt av å støtte arbeidet, sier Grete Haukelid.

 

Flere rekrutteringsarenaer

– Hvordan vil du forklare økningen?

– Jeg tror årsaken er sammensatt. Det siste året har vi sett flere lokale fast giver-tiltak, både i forsamlinger og regioner, sier Haukelid som tror at fast givertjeneste speiler arbeidet som drives lokalt. – Det er det lokale arbeidet som gjør at ungdom får et møte med misjon og NLMs arbeid. Vi ser også at UL er en av de viktigste rekrutteringsarenaene. Her blir ungdom kjent med, og giret for, misjon.

 

Satser på langsiktig engasjement

De siste to årene har det blitt rekruttert til sammen 330 nye faste givere under UL. Dette er vel så viktig som selve summen som gis.

– Det er faktisk slik at Siembra-giverne utgjør omtrent 1/6 av alle faste givere i NLM. Men fast givertjeneste handler ikke bare om å få givere til å tegne en avtale. Vi må også arbeide for at givere fortsetter å ville være engasjert, og der har vi alle et ansvar, sier Haukelid.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.