> Utsyn / Leder / Skapt og syndigSkapt og syndig

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Salmen «Den grund, hvorpå jeg bygger» av H. A. Brorson kan illustrere problematikken. Første vers er formulert slik: «Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død; i Jesu pines skygger, er sjælens hvile sød. Der har jeg fundet livet, selv er jeg intet værd; hvad Jesus mig har givet, gør mig for Gud så kær».

Brorson avviste ikke at alle mennesker hadde et ukrenkelig menneskeverd. Men fokuset hans lå åpenbart et annet sted.

Å bli knust

I den meget lesverdige boken Teksten og Tiden skriver den danske teologen Leif Andersen om problemet med å forkynne «lov og dom og syndserkendelse for mennesker, som foragter sig selv og ingen oplevelse har af at være elsket, og som intet forbinder med at være skapt i Guds bilde». Resultatet kan bli katastrofalt: «Hvis man forkynder lover for mennesker, der ikke ved, hvem de selv er, så knuser man dem i stedet».

I følge Andersen kan budskapet om menneskers syndighet bare gripes hvis tilhøreren er klar over sin verdi. «Er man ikke overbevist om sin gudbilledlighed om at være skabt og elsket af Gud, vil man være overladt til urdybets tomhed og øde, til mørket i det gamle kaos. Derfor må skabelsen forkyndes før loven».

Det er altså avgjørende å løfte frem at alle mennesker er skapt i Guds bilde og er fortapte syndere. Begge deler er sant. Dette handler om å ta både første trosartikkel og andre trosartikkel på alvor.

Som Gud vil

Dessverre er det i dag blitt vanlig i en del teologiske miljøer å overbetone den første trosartikkel slik at menneskets syndighet glemmes. Nylig skrev Olav Myklebust, medlem i Kirkerådet for Åpen Folkekirke, om viktigheten av å få frem at «alle er skapt i Guds bilde, akkurat slik Han vil ha oss, også med vår seksualitet» (Dagen 21/6).

Men dette er uholdbar teologi. Å være skapt i Guds bilde betyr ikke at alle seksuelle følelser og lengsler er «akkurat slik» Gud ønsker det. Myklebust ser helt bort fra at vi lever i syndens verden. Selv den frommeste kristen har en syndig natur, et «kjød» som vil noe annet enn det Gud vil. Derfor er det en kamp å leve som en kristen. Paulus beskriver situasjonen slik:

«For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven» (Gal 5,17-18).


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.