> TeFT familie / Søknad / Søknad til TeFT FamilieSøknad til TeFT Familie

Questions marked with * are required.

Søknadsprosessen vil være basert på dette skjemaet, der referansene vil tilsendes egne skjema for utfyllelse og sender dette direkte til TeFT Familie. En vil i hovedsak basere seg på dette, men i enkelte tilfeller vil en kunne kontakte referanser for nærmere oppklaring.

Vi vurderer søkerne ut fra følgende;
- Egen motivasjon for å søke TeFT Familie (Pkt 18-20)
- Referanse fra menighet/Forsamling/Fellesskap (Pkt 13)
- Referansepersoner ( Pkt 27-28)
- Helse (Pkt 26)
- Eventuelle merknader fra skole/barnehage

Personlige opplysninger

Søknadsperiode

Pårørende

Menighet/forsamling/kristen bakgrunn

Referanse innhentes, oppgi kontaktperson med e-postadresse her

Personlighet og motivasjon

Skriv kort om dere selv, både voksne og barn; sterke/svake sider, hobbyer, interesser og hvorfor dere søker TeFT Familie. Hva dere kan bidra med inn i fellesskapet.

Utdannelse og arbeidserfaring

Læreruttalelse for evt skolebarn og barnehagebarn

Dere vil få tilsendt skjemaer som dere sender til dem, og formidler tilbake til oss på TeFT familie. Dette fordi det skal gå gjennom foreldrene.

Helse og spesielle behov

Referansepersoner

Disse vil bli tilsendt eget skjema for utfylling på bakgrunn av informasjonen her. Dette skjemaet vil bli sendt direkte tilbake til TeFT Familie fra referansepersonene, og informasjonen vil bli holdt konfidensielt. Disse skal ikke være i familie med dere, men kjenner dere godt.

Andre opplysninger


Reklamevideo

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.