> TeFT familie / SøknadSøknad

Velkommen til å søke om plass på TeFT familie! På denne siden finner du informasjon om søknadsfrister og opptakskriterier, samt søknadsskjema.

  

Søknadsfrist:

Opptak til TeFT familie vil gjøres løpende, men vi har to frister i året som siste søknadsfrist.

Høstkullet (15 august- 14 november), søknadsfrist: 1. desember

Vårkullet (1 januar-29 mars), søknadsfrist: 1. mai

   

Opptaket vil bli gjort etter følgende kriterier:

  • Deres motivasjon for å gå på skolen
  • Referanser fra både referansepersoner og eventuelt forsamling eller leder hjemme
  • Eventuelle kommentarer fra skole eller barnehage for barna deres

    

Elektronisk søknadskjema:

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

  

Vi vil deretter sende et skjema til referansepersonene deres, som sender det direkte tilbake til oss. Vi vil vente på uttalelser fra skole eller barnehage for dere som har barn, før vi begynner opptaksprosessen.

Dersom det er ledige plasser, vil en kunne få plass også etter at søknadsfristen er ute.

  


Reklamevideo

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.