> TeFT familie / Informasjon / UngdomsskoleUngdomsskole

Ill.foto: unsplash

Informasjon angående tilbud for elever i ungdomsskolealder som deltar på TeFT familie.

For barn i ungdomsskolealder vil det bli lagt til rette for at det er en volontør som følger disse opp, men at de i hovedsak følger sin klasse i Norge via internett med lekseplaner, bøker osv.

Husk og ta med bøker og PC!


Reklamevideo

Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.