> TeFT familie / Informasjon / UngdomsskoleUngdomsskole

Ill.foto: unsplash

Informasjon angående tilbud for elever i ungdomsskolealder som deltar på TeFT familie.

For barn i ungdomsskolealder vil det bli lagt til rette for at det er en volontør som følger disse opp, men at de i hovedsak følger sin klasse i Norge via internett med lekseplaner, bøker osv.

Husk og ta med bøker og PC!


Reklamevideo

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.