Skole

Ill.foto: NCS

Barn i barneskolealder går på Den norske skolen i Kenya (NCS), beliggende på NLMs tomt. Her finner du informasjon fra skolen.

For barn på barneskoletrinn, vil en innlemme dem i elevflokken på NCS, den norske skolen i Kenya. Denne ligger på tomten.

    

Her følger et brev fra NCS, med relevant informasjon om skoleoppholdet:

 

Til foreldre/foresatte til skolebarn ved Teft familie

   

Velkommen til NCS J Vi gleder oss til å bli kjent med dere og barna deres.

   

NCS er en fådelt norsk barneskole i Nairobi, Kenya. Den er godkjent som norsk skole i utlandet, og får samme offentlig støtte som en privatskole i Norge. Skolen er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband, med samme læreplan som en offentlig norsk skole.

   

Vi er til vanlig rundt 5 lærere og 15-20 elever, et mindretall av disse er barn av NLMs utsendinger, de andre er nordmenn som bor i Nairobi. Dette er en sammensatt gruppe fra ulike bakgrunner, etnisitet og religioner.

     

Elevene fordeler seg normalt på alle klassetrinn. Vi har 3 hovedgrupper som elevene forholder seg til: 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn. I fagene norsk, matematikk og engelsk følger elevene planer etter sitt trinn. I de andre fagene har vi en treårsrullering, dvs, 1.-4. trinn og 5.-7. trinn følger samme årsplan. I praksis betyr dette at det hender at 2. klasse har 4. klassepensum og omvendt. Undervisningen blir likevel tilpasset til den enkelte elev så langt vi klarer.

   

Vi har utarbeidet noen punkter som vi vil dere skal kjenne til, og jobbe med sammen med skolebarna i forberedelsesfasen før dere kommer til Nairobi. Vi vil strekke oss så langt som kapasiteten vår tillater oss for at overgangen til-, og skolehverdagen blir så god som mulig.

   

  • Vi ønsker at alle elevene bruker våre bøker. Så de trenger ikke ha med bøker.

  

Noen unntak:

1. trinn: Det kan være greit å ha med norskbøkene, slik at dere kan følge opp med tanke på bokstavinnlæring. Det kan være nyttig at eleven har vært gjennom det samme som resten av klassen når dere er tilbake. 

(6)-7. trinn: Vurdere å ha med matematikkbøkene fra hjemmeskolen, om en vil unngå at de går glipp av sentrale emner i faget.

    

  • Et godt samarbeid og kommunikasjon med hjemmeskolen og kontaktlærer er viktig. Det er dere som foresatte som er ansvarlig for denne kontakten (dere vil kanskje trenge å få tilsendt ukeplaner o.l.). NCS kan gjerne bistå dersom det er ønskelig, men det vil være best om dere har denne kontakten.  
  • Bruk tid i forkant på å forberede dere sammen med barna; snakk om forventinger, oppbrudd og overgangen til en liten skole med få elever i ditt barns klasse, flere klassetrinn i ett klasserom og elever med annen etnisk- og religiøs bakgrunn. Minn dem på at det er vanlig skole (med lekser) også her, det er ikke ferie.
  • Vi følger årsplanene til NCS, dvs. barna vil gå glipp av noen emner, og kanskje få dobbelt opp av andre emner. Vi oppmuntrer dere til å jobbe litt med ukeplanene fra den gamle skolen for å være faglig oppdatert.

  

Igjen: Vi gleder oss til å møte dere! Karibu NCS!

  

Vennlig hilsen
Margunn Helgøy

Rektor
 

Besøk gjerne hjemmesiden vår: www.dnskenya.no


Reklamevideo

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.