> TeFT familie / Informasjon / Fag og utbytteFag og utbytte

Les om hvilke fag vi skal ha, og hvilket utbytte vi håper dere vil få av å delta på TeFT familie.

TeFT familie handler om å bli tent for å tjene, og å se hele familien som en del av det. Det er vårt mål som skole, og det håper vi også er ønsket til dere som deltar.

I løpet av tre måneder vil vi ha undervisning i en rekke ulike fag, med kompetente lærere.

  

Fag på TeFT familie:

 • Johannes
 • Apostelgjerningene
 • Hebreerbrevet
 • GT og troslære
 • Bønn og sjelesorg
 • Misjon
 • Ekteskapet
 • Tro i hjemmet
 • Generasjoner og formidling
 • Disippel og vitne i en medietid
 • Forsamling og fellesskap
 • Kristen hverdagsetikk
 • Praksis

      

Legge et godt grunnlag

Vi tror på å holde fokus på å få på plass dagsrytmer som er mulige å holde på når en kommer hjem til Norge. At en får på plass måter å leve på som sørger for at en faktisk kan hente kraft fra hjemmet for å gå ut og tjene.

På samme måte tenker vi at et forpliktende nettverk er viktig. Gjennom tiden på skolen vil dere også bli kjent med mennesker som har samme mål som dere. Vi skal jobbe med å utvikle forpliktende nettverk, der dere kan følge hverandre opp også etter at dere kommer hjem igjen.

Vi tror også på en synergi mellom skolen og NLM sitt arbeid i Norge. NLM har et stort arbeid og bredt nettverk i Norge, og vi kan hjelpe dere til å finne en plass å høre til i Norge, men også støtte dere i arbeidet dere eventuelt går inn i lokalt når dere kommer hjem.


Reklamevideo

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.