> TeFT familie / Informasjon / DagsrytmeDagsrytme

Foto: TeFT familie

Hvordan vil en typisk dag fortone seg på TeFT familie?

En typisk dag i Nairobi innebærer tropisk temperatur, liv og røre langs alle veier, støv, apekatter i trærne, nydelige blomster, mørkt fra kl 19 om kvelden, sikader og sirisser som spiller i tropenatten og hundeglam om natten.

Det er de ytre rammene. Rammer man lærer å like og som man kjenner at man savner når de forsvinner.

På bibelskolen oppmuntrer vi til gode rutiner for tro i hjemmet der bibel og bønn blir en naturlig del av familiens liv hver dag.

    

Dagsplan:

07:30 - 08:15: Frokost i hjemmet og barna går til skolen

08:15 - 09:00: Lønnkammertid

09:00 - 11:30: Undervisning 3 timer

11:30 - 12:30: Felles lunch

12:30 - 14:00: Undervisning 2 timer

14:00-15:30: Leksetid med barna

15:30-16:00: Felles middag

  

Noen aktiviteter på ettermiddag/kveld. Temakveld for familien, bibelgruppe, fredagsklubb, dugnad.

I tillegg er de voksne ute på praksis i slummen onsdager og hele familien i lokale kirker søndager.


Reklamevideo

Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.