> TeFT familie / Informasjon / DagsrytmeDagsrytme

Foto: TeFT familie

Hvordan vil en typisk dag fortone seg på TeFT familie?

En typisk dag i Nairobi innebærer tropisk temperatur, liv og røre langs alle veier, støv, apekatter i trærne, nydelige blomster, mørkt fra kl 19 om kvelden, sikader og sirisser som spiller i tropenatten og hundeglam om natten.

Det er de ytre rammene. Rammer man lærer å like og som man kjenner at man savner når de forsvinner.

På bibelskolen oppmuntrer vi til gode rutiner for tro i hjemmet der bibel og bønn blir en naturlig del av familiens liv hver dag.

    

Dagsplan:

07:30 - 08:15: Frokost i hjemmet og barna går til skolen

08:15 - 09:00: Lønnkammertid

09:00 - 11:30: Undervisning 3 timer

11:30 - 12:30: Felles lunch

12:30 - 14:00: Undervisning 2 timer

14:00-15:30: Leksetid med barna

15:30-16:00: Felles middag

  

Noen aktiviteter på ettermiddag/kveld. Temakveld for familien, bibelgruppe, fredagsklubb, dugnad.

I tillegg er de voksne ute på praksis i slummen onsdager og hele familien i lokale kirker søndager.


Reklamevideo

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.