> TeFT familie / InformasjonInformasjon

Her finner du informasjon om søknad og oppholdet på TeFT familie.

TeFT familie holder til i Karen i Nairobi. Bli kjent med denne vakre delen av Kenyas hovedstad!

Les om hvilke fag vi skal ha, og hvilket utbytte vi håper dere vil få av å delta på TeFT familie.

Hvordan vil en typisk dag fortone seg på TeFT familie?

Her finner du priser for oppholdet på TeFT familie, samt noen relevante tips fra tidligere deltakere.

For familier med barn i barnehagealder tilbyr vi barnehage i samarbeid med NLM-barnehagene.

Barn i barneskolealder går på Den norske skolen i Kenya (NCS), beliggende på NLMs tomt. Her finner du informasjon fra skolen.

Informasjon angående tilbud for elever i ungdomsskolealder som deltar på TeFT familie.


Reklamevideo

Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.