Ressurser

Anbefalt og aktuelt lesestoff i tilknytning til temaet oppvekst og skolegang i utlandet.

 

Hvor er hjemme? Med røtter i flere kulturer

Ressursbok for arbeidsgivere, expats og repats og deres familier.

Forfattere: David C. Pollock og Ruth E. Van Reken

Forlag: Lunde Forlag 2009

  

Med hjertet på flere steder

Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst.

Forfattere: Tomas Sundnes Drønene og Marianne Skjortnes ( red )

Forlag: Fagbokforlaget          

  

NORUT - Organisajon for for nordmenn med utenlandsoppvekst

På Noruts hjemmeside finnes både linker og litteratur i tilknytning til temaet.

  

PROSJEKT OPPREISNING

Nasjonalt ressurs og kompetansesenter for arbeid med barn og unge under offentlig omsorg – før og nå.  

 

www.eurotck.net

Nettverk for TCK.

 

www.globalconnections.co.uk

Misjonsnettverk for organisasjoner, kirker, skoler m.m. (UK)


Kontaktperson

Leder

Personalavdelingen

+47 22 00 72 34

 

 

 

  

Ønsker du komme i kontakt med noen angående oppvekst i utlandet, kan du ta kontakt med personalleder i NLM, Kari Margrethe Solvang.

Today's Quote

Sal 23:3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.