> Oppvekst i utlandet / Infoartikler / Oppvekst og skolegang i utlandetOppvekst og skolegang i utlandet

I 2008 startet Norsk Luthersk Misjonssamband et prosjekt med fokus på dem som har hatt oppvekst i utlandet. Prosjektperioden gikk fram til 31. desember 2010.

Prosjektet handlet om personer som alle har bodd kortere eller lengre tid i to eller flere kulturer:

•   barn av misjonærer
•   barn som har bodd på internat ved en norsk skole i utlandet
•   barn som har vært elever ved en av de norske skolene i utlandet

Oppfølgingen av prosjektet ligger på personalavdelingen. Kontaktpersoner her er:

Personalleder Kari Margrethe Solvang
E-post: ksolvang@nlm.no Tlf: 22 00 72 34

Seniorrådgiver NLM Jan Sandvik
E-post: jsandvik@nlm.no Tlf: 22 00 72 20


Kontaktperson

Leder

Personalavdelingen

+47 22 00 72 34

 

 

 

  

Ønsker du komme i kontakt med noen angående oppvekst i utlandet, kan du ta kontakt med personalleder i NLM, Kari Margrethe Solvang.

Today's Quote

Sal 23:3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.