Hva skjer?

Kurs for deg med oppvekst i utlandet:

Institutt for sjelesorg har i forståelse med  NLM og andre misjonsorganisasjoner tidligere arrangert flere kurs for deg med utenlandsoppvekst.

Kurset er både for deg som har opplevd stor verdi i din flerkulturelle oppvekst og for deg som har opplevd skyggesider av den.

Nye kurs avholdes på bakgrunn av interesse/behov.


Kontaktperson

Leder

Personalavdelingen

+47 22 00 72 34

 

 

 

  

Ønsker du komme i kontakt med noen angående oppvekst i utlandet, kan du ta kontakt med personalleder i NLM, Kari Margrethe Solvang.

Today's Quote

Rom 6:18 Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.