> NLM ung / Om NLM ung / LandsstyretLandsstyret

NLM Ungs landsstyre er valgt av landsmøtet, og er NLM Ung sitt øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene.

Landsstyret har flere møter i året og behandler en rekke saker vedrørende økonomi, strategi, arrangement og ressurser innen barne- og ungdomsarbeid etc.

 

NLM ungs landstyre 2018 - 2019:

Tarjei Tørre Asprusten – leder - valgt for 2018-2020

Aina Seilskjær Granberg - nestleder - valgt for 2018-2019

Andreas Furnes - styremedlem - valgt for 2018-2020

Mons Gunnar Selstø - styremedlem - valgt for 2017-2019

Live Dorthea Espeland - styremedlem - valgt 2018-2020

 

Andreas Gjøra - 1. varamedlem - valgt 2018-2019

Barbro Johanne Svendsen - 2. varamedlem - valgt 2018-2019

Jarle Thingbø - 3. varamedlem - valgt 2018-2019

Ragnhild Naterstad - 4. varamedlem - valgt 2018-2019

    

Landstyret har satt opp følgende møtedatoer for perioden:

2018

07. - 08. desember

2019

15-16. mars

24. mai

30.-31. august

18.-19. oktober

6.-7. desember

   

Protokollene kan du lese her.


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.