> NLM ung / Om NLM ung / Dokumenter / Landsmøtedokumenter / 2017 / Innkalling landsmøte 2017


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.