> NLM ung / Om NLM ung / Arbeidet vårtArbeidet vårt

NLM ung er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Regionalt

NLM ungs barne- og ungdomsarbeid består av ca. 700 barne- og ungdomslag som er organisert i 7 regioner. Disse regionene arrangerer også en rekke regionale arrangement (blant annet leirer og lederkurs). På våre regionale sider kan du informasjon om disse. Du finner våre regionale sider her

Nasjonalt

NLM ungs hovedadministrasjon finner du på NLMs hovedkontor. Vi arrangerer NLM ungs nasjonale arrangement, er et ressurssenter for vårt lokale arbeid og utarbeider våre nasjonale strategi- og handlingsplan.

Nasjonale arrangement

NLM ung arrangerer årlige flere nasjonale festivaler, konferanser og kurs. Blant dem UL, Frontline, Landsmøte, lederkonferansen, Vision og ettåringskurs.

Ressurssenter

NLM ung skal være et ressurssenter for alt arbeid i NLM og tilbyr faglig kompetanse, veiledning, kursing og utvikling av ledere og materiell som MaksHjelp, allidrett og iTro-bibelen. NLM ung står også bak nettstedene Superblink og iTro.

Internasjonalt engasjement

NLM ung vil være delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt, og bidrar også mot NLMs internasjonale misjonsarbeid gjennom Barnas Misjonsprosjekt og Siembra.

Mer om NLMs arbeid for barn og unge

Skoler og barnehager:

NLM driver 28 skoler og 40 barnehager

Tjeneste i NLM

Gjennom TeFT (Tent for å tjene) og «Veien til tjeneste i NLM» kan du bli bedre kjent med hva en tjeneste i NLM innebærer. Ellers kan du sjekke ut mulighetene for å engasjere deg som frivillig eller søke på ledige stillinger.   

Foto: Kevin N. Murphy på flickr


Today's Quote

Sal 73:26 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.