> NLM ung / Nyheter / Vision 2017/2018



Vision 2017/2018

Årets Vision-sesong er i gang med tema "Elsket"!

Vision er et arrangement som foregår på 11 av NLMs skoler. Vision er en helg med møter, lovsang, seminarer og mye liv. Skolene får besøk av ulike team som skal være med å gi påfyll, utfordre og oppmuntre elevene.

  

Dette skoleårets tema er "Elsket", og og under her kan du se årets reklamefilm. Hvert team har litt ulikt program og talere, men temaet vil gå igjen på alle skolene. 

  

Første skole ut i dette skoleåret var folkehøgskolen Hurdal Verk. I løpet av høsten 2017 skal det også arrangeres Vision på Rødde folkehøgskole, Kvitsund og Lundeneset.

Etter jul blir det Vision på Drottningborg, Nordborg, Val, Sygna, Kongshaug, Vestborg og Tryggheim. 

   

Får du ikke sett videoen finner du den her -

https://vimeo.com/236896612

    


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.